El març passat, va culminar la fusió legal de CaixaBank i Bankia, la qual cosa va suposar la creació del primer banc d'Espanya, una entitat líder en qualitat i innovació. Amb aquesta operació, els clients guanyen un banc amb més serveis, capaç d'oferir la xarxa d'oficines i caixers més extensa del sector i la banca digital més gran d'Espanya. 

És normal que els clients tinguin preguntes sobre com els afectarà aquest procés en les seves operacions habituals, què passarà amb els productes que tenen actualment contractats, si els seus números de compte o les seves targetes canviaran o què passarà amb l’aplicació de banca mòbil

A continuació et resumim els principals canvis: 

Banca digital:

Els clients de Bankia podran utilitzar la plataforma digital de CaixaBank per les seves operacions. CaixaBankNow està disponible via web, a través de www.caixabank.cat, o via app, amb l’aplicació CaixaBankNow, que es pot descarregar gratuïtament en les app store d’Apple, Android i Huawei. Els clients procedents de Bankia hauran de baixar-se l’app de CaixaBank una vegada hagi finalitzat el procés d’integració. Imagin també disposa de la seva app.

Pagament amb mòbil:

Les aplicacions mòbils de CaixaBank inclouen múltiples serveis de gestió de targetes, que van des del control dels moviments realitzats fins al fraccionament de compres, la gestió del pagament ajornat o, directament, la realització de pagaments des del mateix telèfon mòbil via NFC. Un cop es produeixi la integració tecnològica, els clients de Bankia veuran automàticament a la seva banca digital les targetes de les quals són titulars i podran realitzar pagaments utilitzant l'app.

Targetes i llibretes:

Els clients de Bankia no hauran de canviar de targeta quan es produeixi la integració tecnològica, sinó que podran continuar operant amb total normalitat amb el seu actual plàstic. Quan estigui pròxima la data de caducitat, rebran automàticament la seva nova targeta de CaixaBank. El mateix passarà amb les llibretes: no serà necessari canviar-les per motiu de la integració.

Contractes signats amb Bankia i números de compte:

Les condicions dels crèdits hipotecaris i préstecs personals signats amb Bankia continuaran vigents i no canviaran. El mateix passarà amb les condicions dels dipòsits a termini, que mantindran les condicions pactades en el contracte fins al seu venciment. Les pòlisses d'assegurances es mantindran en vigor d’acord amb les condicions establertes en aquestes i tampoc es veuran afectades per la integració.Com en processos d'integració previs, els números de compte canviaran amb la integració i desapareixerà el codi IBAN corresponent a Bankia. Però aquest canvi no tindrà cap afectació per al client, perquè des de CaixaBank es faran les gestions per a que funcionin els seus serveis, com ara targetes, domiciliacions i transferències, així com la resta de productes vinculats al seu compte. 

Xarxa de caixers: 

Un dels grans avantatges de la fusió és que els clients poden gaudir gratuïtament de la xarxa de caixers més gran d'Espanya. Les dues entitats sumen més de 13.000 terminals. La xarxa de caixers és fonamental en l'estratègia de CaixaBank d'apostar per la tecnologia per millorar el servei al client.

Xarxa d’oficines de nou model:

En aquesta estratègia, és fonamental la innovació, amb una forta aposta per un nou model d'oficina, el model Store, més gran que una oficina convencional, amb horari ampliat i més serveis.

A les oficines Store, el client compta amb un gestor personal de referència, expert en l’atenció a un segment de clients específic, amb el qual pot concertar una cita quan ho desitgi, en l'horari que prefereixi (horari d'obertura ininterromput matí i tarda de dilluns a dijous, de 8.30 a 18.30 hores, i els divendres, de 8.30 a 14.30 hores).

Presència geogràfica:

La previsió de CaixaBank és que, el 2022, el 41% de les oficines de l’entitat se situaran en poblacions de menys de 10.000 habitants. L’entitat, que manté el compromís de no abandonar cap localitat, té presència en més de 2.200 municipis i en 389 n’és l’única entitat amb representació.

Integració: 

Tota aquesta unificació de productes i serveis estarà plenament operativa a partir de la integració tecnològica, que es produirà del 12 al 14 de novembre. 

Per a més informació: https://www.caixabank.cat/particular/general/integracio-caixabank-bankia.html