L'investigador de la Universitat de Girona Miquel Solà, catedràtic del departament de Química, ha estat distingit amb un dels Premis ICREA Acadèmia que atorga la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats.

Nascut l'any 1964 a Fonteta, Solà és especialista en química teòrica i computacional. Bàsicament el que fa aquesta branca de la química és predir el funcionament d'una determinada reacció química a través de càlculs realitzats amb potents ordinadors.

La seva recerca s'ha centrat en l'estudi teòric dels mecanismes a través dels quals es produeixen les reaccions químiques de determinades molècules orgàniques, bioinorgàniques i organometàl·liques amb un èmfasi particular per l'estudi dels ful·lerens i la seva reactivitat.

La comprensió d'aquests mecanismes de reacció és fonamental per millorar el rendiment de les reaccions químiques i reduir els residus produïts. També ha dedicat una part important de la seva recerca a l'estudi de l'aromaticitat, una propietat que tenen 2/3 parts de les molècules conegudes i que té una gran importància per entendre com funcionen les reaccions químiques.

L'ICREA és una fundació impulsada per la Generalitat de Catalunya que forma part de l'agència Talència.