La Fundació Escola Cristiana de Catalunya ha acabat el curs acadèmic criticant, en un manifest conjunt amb la resta d'organitzacions de la concertada, la "retallada salarial" als docents ("no són funcionaris i no tenen les mateixes condicions de treball que el professorat de la pública") i la "greu discriminació econòmica" que "sempre acaba repercutint en les famílies". Argumenten, d'entre altres punts, que l'escola concertada ha "estalviat", i ho continua fent, "molts diners a l'administració pública". Aproximadament, l'escola concertada significa el 40% de l'oferta educativa catalana i, del citat percentatge, poc més de la meitat (al voltant del 55%), pertanyen a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. La mobilització de la concertada té el suport dels sindicats Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT) i Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC).

L'escola concertada titlla d'"injusta" la retallada decretada pel govern català pels docents i pregunta "quina justícia o quina equitat hi pot haver en el fet d'equiparar-los només en els desavantatges". Deixa clar que impulsaran "totes les mesures jurídiques possibles encaminades a evitar aquesta situació o, si més no, a escatir la legalitat de les mesures adoptades pel govern". "Des del punt de vista sindical, la retallada del mòdul de concert per les despeses de professorat a pagament delegat pot comportar conseqüències greus al sector concertat i al conjunt dels seus treballadors i treballadores", raonen. I afegeixen que "en el fons, s'amaga una voluntat política d'atacar un sector de docents profundament maltractat i ?menystingut per l'Administració". Des del punt de vista dels docents, explicita dues raons: la "moral" i la "legal". En el primer cas, manifesten que "després de més de vint anys reivindicant l'homologació de les condicions laborals i retributives sense haver-les aconseguit, el govern ens proposa aquesta nova fórmula d'homologació a la baixa": "Després, també, de molts anys justificant les diferències de condicions laborals pel fet de no ser funcionaris, a la primera ocasió de retall, el Govern aplica, ara sí, el mateix criteri que als seus treballadors". En el legal, "ha obviat el marc de relacions laborals propi de l'empresa privada. La vulneració de la legalitat comportarà, si finalment es porta a terme, situacions laborals absurdes, no buscades ni per empreses ni pels mateixos treballadors".

Titularitat

Els responsables dels centres educatius opinen que "el Govern ha traït la tradicional i constant actitud de diàleg, conciliació i lleial col·laboració amb l'administració mantinguda en tot moment per les titularitats de l'escola concertada". I subratllen l'adjectiu "mantinguda", tot i "les constants discriminacions a les quals ha estat sotmesa l'escola concertada".