La Generalitat ha incoat l'expedient de declaració de bé cultural d'interès nacional (en la categoria de zona arqueològica), a favor de l'àrea de la muntanya de Sant Julià de Ramis. La incoació significa la suspensió de llicències municipals de parcel·lació, edificació o enderrocament a la zona afectada. De la mateixa manera, també suposa la suspensió dels efectes de les llicències ja concedides.