Les excavacions al castell de Montsoriu d'Arbúcies han permès posar al descobert més d'un centenar d'objectes d'entre els segles XV i XVI. Entre les troballes, destaquen una agulla o passador d'os decorada amb el cap d'una dona, una empunyadura d'espasa i part d'una vaixella medieval.

El director del Museu Etnològic del Montseny, Jordi Tura, ha destacat que aquestes troballes medievals "aporten una informació valuosa sobre la vida quotidiana durant la darrera fase en què el castell va ser propietat dels vescomtes de Cabrera".

L'actuació arqueològica que s'ha dut a terme al llarg d'aquest estiu s'ha centrat principalment a la zona del magatzem del pati d'armes, i també ha permès descobrir l'estructura intacta d'una cisterna del segle XIII. El dinovè camp de treball d'arqueologia al castell de Montsoriu, que s'ha portat a terme durant els darrers quinze dies, ha permès desenterrar més d'un centenar de peces medievals.

En concret, els integrants del camp de treball han anat retirant les terres que van servir per reomplir una habitació d'uns 40 metres quadrats, adossada a la muralla oest. Com que l'any passat ja s'havien tret els nivells d'enrunament més moderns (d'uns dos metres de gruix), aquest 2011 s'han pogut desenterrar nombroses restes medievals.

Cent peces entre el XV i XVI

La recentment closa campanya arqueològica ha permès posar al descobert més d'un centenar de peces dels segles XV i XVI, corresponents a la darrera fase d'ocupació del castell. D'entre tots els objectes que s'han localitzat, destaquen per la seva singularitat unes tisores, un ganivet o una empunyadura d'espasa.

A més d'aquestes peces (totes elles de metall) al castell de Montsoriu també s'hi ha trobat una agulla o passador d'os decorat amb el cap d'una figura humana, que els participants del camp de treball han batejat com la Venus de Montsoriu. D'altra banda, s'han desenterrat nombroses peces de vaixella com plats, escudelleres decorades en blau català o fragments de vaixella italiana, entre d'altres.

Aquesta abundant vaixella complementa la que ja es va trobar l'any 2007 a l'indret, que al seu torn estava formada per més de 400 peces. Val a dir que segons el director del Museu Etnològic del Montseny, Jordi Tura, això permet concloure que el conjunt d'aquest fons del segle XVI suposa "el més rellevant que s'ha localitzat mai al nostre país".

A més de desenterrar tots aquests objectes, els presents treballs arqueològics també han permès posar al descobert l'estructura intacta d'una cisterna del segle XIII.

El dinovè camp de treball ha comptat amb la participació d'una vintena de joves procedents d'arreu del món (amb països com Turquia, Japó, Sèrbia, Rússia, França, Alemanya, Itàlia o Canadà, entre d'altres països). Aquesta ja veterana activitat estival està organitzada pel Consell de Jovent d'Arbúcies i compta amb la direcció arqueològica dels tècnics que treballen al Museu Etnològic del Montseny.

La continuació dels treballs (que ja es van iniciar l'any 2010 i que van permetre treure els nivells d'enrunament més moderns, que feien uns dos metres de gruix), s'ha centrat ara en l'excavació dels nivells de reompliment d'una habitació de més de 40 metres quadrats, que està adossada a la muralla oest i a l'estructura del dipòsit.

Aquesta profitosa intervenció continuarà a partir d'ara amb una excavació programada que durà a terme el Museu Etnològic del Montseny amb estudiants d'Arqueologia.