Encara que no portin etiqueta, els cognoms, com els bons vins, també tenen denominació d'origen. Així que si el seu nom va seguit d'un apel·latiu com Albert, Pitarch o Alemany, no s'estranyi si rep a la bústia una carta que el convida a donar una mostra de saliva en un petit tub d'assaig. L'objectiu és estudiar en profunditat els orígens del seu cognom, la seva evolució al llarg dels segles, el seu fundador i el lloc de naixement d'aquest. Tot això amb la informació del seu ADN. L'únic requisit perquè el carter porti aquest sobre fins a casa és que vostè sigui home i tingui un cognom d'origen català. Si compleix amb això, només uns pocs mil·lilitres de saliva poden ser suficients per il·luminar els racons més foscos de la seva identitat.

Almenys aquesta és la intenció del Projecte Cognoms Catalans, dirigit per Francesc Calafell, Jaume Bertranpetit i David Comas, tres investigadors de l'Institut de Biologia Evolutiva de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF). "La idea és analitzar l'evolució genètica de 50 cognoms catalans disseminats per les comarques de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears", explica Francesc Calafell.

Amb data d'ahir, un total de 240 gironins s'han prestat a participar a l'estudi, que també ha rebut centenars de respostes positives d'altres territoris de parla catalana.

Davant els dubtes que puguin sorgir sobre els cognoms que integren aquesta llista, el biòleg aclareix: "considerem cognom català aquell que, com a paraula d'una llengua, pertany al català". La meta és trobar la resposta a múltiples interrogants, com el per què uns cognoms s'han expandit més que altres, o si els cognoms valencians tenen una arrel pròpia al marge dels de Catalunya. A més, els que s'involucren en aquesta indagació, tenen al seu abast informació personalitzada sobre l'evolució del propi cognom, així com els orígens del seu material genètic. Per a això, el projecte té previst recopilar mostres de 2.500 persones -50 per cada cognom- i detectar al laboratori les variacions genètiques que el cromosoma Y ha anat patint en cada cas. Aquí rau el motiu pel qual només els homes poden ser objecte de l'estudi, ja que aquest cromosoma només es transmet de pares a fills, una cosa semblant al que passa amb els cognoms, que sobreviuen a través de la descendència masculina.

Tot va començar amb Colom

"Cognoms catalans" va arrencar després d'una anàlisi del cromosoma Y dels homes valencians, catalans i balears amb el cognom Colom, per tal d'esbrinar la veritable nacionalitat del famós descobridor. El científic espera que el 2013 es puguin publicar els primers resultats del projectes, que té el web www.cognoms.upf.edu'