Fins ben entrat el segle XVIII no hi ha mapes de Catalunya realitzats per autors catalans. I, malgrat això, Catalunya conserva una molt important representació cartogràfica elaborada per cartògrafs europeus que, per motius sobretot militars, van rebre l'encàrrec dels seus governs, sobretot francesos, d'elaborar mapes del Principat.

L'Editorial Base acaba de publicar el Tresor Cartogràfic de Catalunya, una obra firmada per l'especialista Jordi Estruga, president de l'Associació de Bibliòfils de Barcelona, que reprodueix en facsímil 65 dels mapes més antics de Catalunya.

Es tracta d'una edició luxosa, on la reproducció dels mapes respecta les mides originals, de manera que alguns vénen plegats, perquè fan més d'un metre i mig d'amplada.

Aquesta edició especial té el format d'una capsa acompanyada d'un llibre amb l'estudi que firma Jordi Estruga sobre cadascun dels mapes, tots ells dels segles XVII i XVIII, fets per encàrrec de les potències que lluitaven i necessitaven informació geogràfica per als seus interessos militars.

Monument nacional

L'historiador Jaume Sobrequés, director de col·lecció de l'Editorial Base, ha valorat aquesta edició com "un autèntic monument nacional a la cartografia antiga catalana" que veu la llum "sense cap suport públic", ja que es tracta d'una iniciativa editorial "estrictament privada".

"Aquesta és una de les grans aportacions que sorgeixen de tant en tant a Catalunya, un país petit que fa grans obres com el Diccionari Etimològic i Complementari de la llengua catalana o com l'enciclopèdia Catalunya Romànica".

D'aquesta obra de luxe se n'ha fet un tiratge d'un miler d'exemplars que es poden adquirir per 990 euros cada unitat.

El professor Estruga fa notar els magnífics mapes de Catalunya sorgits de l'escola cartogràfica holandesa, i afirma que el "treball forà ens ha llegat una molt impressionant col·lecció de mapes impresos a partir del segle XVII".

Jordi Estruga ha anat aplegant durant anys una de les més valuoses col·leccions privades de cartografia catalana. Aquesta obra ara es posa a l'abast no solament dels estudiosos, sinó també d'aquelles persones que tenen interès per la cartografia catalana.

L'aparició de l'obra coincideix amb el 400 aniversari de la publicació del primer mapa, conegut, imprès de Catalunya i reprodueix, amb la utilització de les tecnologies més avançades, per primera vegada amb absolut respecte a les mides i colors originals la totalitat dels mapes més antics dedicats a aquest país.

Cadascun d'ells va imprès en una làmina independent amb ?paper de la màxima qualitat. Se n'han imprès 998 exemplars numerats.