Els arqueòlegs han descobert les restes d'una casa del segle XIII que formava part de l'antic call jueu de Girona. L'any passat, ja se'n van trobar algunes estructures, com va avançar Diari de Girona i, durant la campanya d'aquest 2013, allò que s'ha fet és excavar-ne tot el perímetre.

Entre d'altres, s'han trobat diverses estances i una cisterna coberta amb volta. Part de la casa descansava sobre la roca del subsòl i, a partir de la documentació existent, se n'ha pogut establir la cronologia i els diferents usos. La casa va patir un fort incendi a finals del segle XIV -possiblement pel gran atac al call del 1391- i, des d'aleshores, va formar part de la sinagoga, va acollir una carnisseria i més endavant es va convertir en un pati.

Les primeres restes de la casa, situada al mateix pati del Museu d'Història dels Jueus, van aparèixer durant la campanya d'excavacions de l'any passat. Ja aleshores, es va especular amb el fet que a l'indret hi hauria hagut una carnisseria jueva i part de la tercera -i última- sinagoga de l'indret.

Ara, el que s'han estudiat les restes amb més profunditat per veure quina és la història que amagaven. Durant la campanya d'aquest any, que es va acabar ara fa uns quinze dies, s'ha deixat al descobert tot el perímetre de les restes i s'ha pogut certificar que les primeres daten del segle XIII.

En concret, s'han trobat diverses estances i una cisterna coberta amb volta, que formaven part d'una antiga casa situada al barri jueu de Girona. A més, també s'ha vist que part de l'estructura de la casa estava encaixada als retalls verticals de la roca natural del subsòl. "Allò que hem fet ha estat definir el perímetre de la casa i corroborar-ne la seva existència", explica la directora del museu, Sílvia Planas.

Amb les dades que s'han trobat durant l'excavació, que s'han contrastat amb documentació de l'època, també s'ha pogut establir quina va ser l'evolució de la casa al llarg dels segles.

Se sap que a finals del segle XIV l'indret va patir un fort incendi, probablement a conseqüència del gran atac al call jueu que hi va haver l'estiu del 1391. Des del ?l'any 1435 i fins al 1492, l'edifici -o allò que en quedava- va formar part del complex de la sinagoga, que s'emplaçava al lloc on ara hi ha els patis superior i central del Centre Bonastruc ça Porta.

A partir del 1492, tot això va passar a mans dels cristians. I és que el decret d'expulsió dels jueus els va obligar a vendre la sinagoga i les seves darreres propietats abans de marxar del call. Aleshores, el complex es va enderrocar i es va convertir en un pati. Als segles XIX i XX, es van construir noves parets i clavegueres al damunt de les antigues restes.