Si la universitat ha de ser el temple del saber i dels debats, no pot defugir allò que preocupa a la societat. Per aquest motiu la UdG organitzarà després de l'estiu un cicle de conferències i debats sobre el dret a decidir i sobre la independència de Catalunya. El cicle, anunciat ahir pel rector, Sergi Bonet, tindrà lloc entre dues dates tan emblemàtiques com l'11 de setembre i el 9 de novembre, la data en principi assenyalada per a la consulta.

El rector de la UdG, Sergi Bonet, va exposar ahir davant del Claustre un informe sobre les accions més destacades dels quatre primers mesos de mandat. Una de les competències del Claustre és debatre les línies generals d'actuació de la Universitat.

El rector va informar el Claustre de la organització, entre l'11 de setembre i el 9 de novembre d'aquest any, d'un cicle de debats i conferències intel·lectuals sobre el dret a decidir i la independència, que aplegarà a la UdG persones de prestigi internacional a l'entorn de diversos aspectes relacionats amb la llibertat dels pobles i el dret a decidir, amb l'objectiu d'oferir arguments a la ciutadania perquè defineixi el seu posicionament en aquesta qüestió. És, va matisar, un "exercici de transferència del coneixement de la Universitat cap a la societat".

7.000 consultes per beques

L'exposició del rector al Claustre va consistir també en un resum de les actuacions més rellevants que ha dut a terme en aquests quatre mesos, entre les quals destaquen la bona acollida de les convocatòries d'ajuts de matrícula per a estudiants de màster amb el suport del Banc Santander i del Consell Social, amb un pressupost global de 350.000 euros, que han generat 7.000 consultes, i s'han materialitzat de moment prop de 500 preinscripcions (el 2013 van ser 260).

Una altra de les qüestions que va ressenyar el rector, amb la intenció que "les diferents veus de la UdG puguin ser sentides en actes amb projecció (com la inauguració de curs)" és que per primera vegada els col·lectius d'estudiants, personal docent i investigador (PDI) i d'administració i serveis (PAS) intervinguin en aquest acte, que cada any abordarà un tema diferent d'interès per a la comunitat universitària. Per al 2014-2015, en què se centrarà en l'Educació, el conferenciant serà el professor de la UdG, Xavier Besalú, de reconegut prestigi en aquest àmbit, i que, segons els rector "farà una conferència brillant perquè és crític i sincer en les seves posicions".