Carme Clusellas ha estat novenada directora del Museu d'Art de Girona. Clusellas, juntament amb Josep Manuel Rueda, que serà el nou director del Museu d'Arqueologia de Catalunya, i Jaume Perarnau com a director del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya han estat escollits per primera vegada mitjançant un concurs públic.

Clusellas és llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona en l'especialitat d'Història de l'Art; diplomada en Restauració i Conservació de Béns Mobles per l'Escola d'Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona; màster en Gestió Cultural. També té un Postgrau en Informació i Documentació i un Postuniversitari de formació en Patrimoni: conservació i gestió del Patrimoni. Especialitzada en l'àmbit de la museologia i la gestió cultural, actualment és la responsable d'Activitats i exposicions de la commemoració del Tricentenari de 1714 de l'Oficina tècnica del Tricentenari. Ha estat directora del Museu de Granollers, directora del Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu i coordinadora General de la Casa d'Oficis El Palau.

Ha comissariat diverses exposicions i ha coordinat projectes en els àmbits de la difusió, documentació i restauració. Té una àmplia experiència docent en matèria de gestió cultural.

És presidenta de l'Associació de Museòlegs de Catalunya i vocal de la Comissió Executiva de la Junta de Museus de Catalunya.

La nova direcció del Museu d'Art de Girona, del Museu d'Arqueologia de Catalunya i del mNACTEC, s'ha determinat per un procés de selecció públic i transparent amb criteris de professionalitat, mèrits i capacitats. S'han rebut un total de 23 candidatures per participar en el procés de selecció, vuit de les quals corresponen al Museu d'Art de Girona.

La selecció dels tres directors ha estat aprovada pel Consell d'Administració de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural en la sessió de 20 de juny de 2014 i, en el cas dels dos Museus Nacionals, també per la Junta de Museus celebrada el dia 25 de juny de 2014.

Els candidats que participaven al procés de selecció havien de tenir una titulació superior universitària, acreditar experiència en llocs de responsabilitat en l'àmbit museístic o similars i demostrar els coneixements necessàries sobre museologia i sobre la temàtica del museu en qüestió.

El procés de selecció ha constat de dues fases i el candidat seleccionat per a cada plaça és el que ha obtingut la millor valoració global. La primera fase ha inclòs la valoració dels mèrits i capacitats, mitjançant la presentació del currículum vitae, i l'elaboració d'un projecte sobre el contingut funcional del lloc a proveir. La segona fase ha consistit en entrevistes personals amb les persones preseleccionades.

La comissió de valoració dels candidats estava integrada pel director de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Joan Pluma; el gerent de l'Agència, Xavier Arola i el cap de la Divisió d'Actuacions en Museus i Monuments de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Xavier Llovera, així com per dos representants més relacionats amb l'àmbit temàtic específic de cada un dels llocs. A la comissió de selecció del Museu d'Art de Girona, eren el director del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Pepe Serra, i la directora del Museu d'Història de de la Ciutat-Girona, Sílvia Planas. Un cop analitzades les sol·licituds per part de la comissió de valoració, s'han tramès al Consell d'Administració de l'Agència, que ha designat el candidat que considerava més adient. Aquesta designació s'ha elevat al conseller de Cultura, prèvia aprovació per part de la Junta de Museus de Catalunya.