Unes obres a l'església de Sant Pere de Ripoll han deixat al descobert una troballa del tot inesperada: quaranta dracs d'un metre de llargada dibuixats amb colors vistosos al sostre d'aquest edifici romànic. Els experts han quedat sorpresos per la riquesa dels colors, la quantitat de figures -encara en poden sortir més- i la varietat dels dissenys. "Això no ho hem vist enlloc més" reconeix l'arquitecte que dirigeix els treballs, Josep Arimany. També ha aparegut la data, 1561, en una de les claus de volta, un fet excepcional que situa els dissenys en el gòtic tardà a Catalunya. Ara faltarà veure si es troben els diners per retornar l'esplendor a una obra pagada pels feligresos ara fa cinc segles.

Dracs amb ullals afilats, ulls sortits o flames a la boca. Són alguns dels dissenys que han aparegut durant les obres de millora a l'església de Sant Pere de Ripoll que havien de servir per consolidar els elements decoratius del sostre. Encara no es poden veure amb precisió perquè hi ha quatre capes de pintura al damunt però ja ha cridat l'atenció dels experts. Els dracs estan dibuixats als quatre nervis que hi ha a les claus de volta, és a dir, un total de vuit per cada clau de volta que configuren el sostre d'aquest edifici romànic, que ha viscut moltes reformes en funció dels usos que ha tingut en la seva història.

Fins a l'actualitat s'han conservat vuit claus de volta i de moment s'han descobert dracs a cinc d'elles. "És un conjunt important", explica l'arquitecte que dirigeix les obres de millora a l'edifici, Josep Arimany, en declaracions a l'ACN. Abans de començar els treballs, ja s'havia fet un mostreig per veure quin tipus de policromia hi havia al sostre que es pogués recuperar però el que no s'esperaven era que apareguessin els dracs. "Tots són de colors i dissenys diferents; alguns tenen ullals grossos, d'altres treuen foc per la boca i els colors són molt variats", detalla Arimany.

Fins i tot la seva datació ha estat una sorpresa. De forma excepcional, ha aparegut un 1561 dibuixat en una de les claus de volta. Arimany ho recorda amb emoció. "El dia abans discutíem encara sobre l'època de les pintures i l'endemà ens va sortir el 1561 com una catedral, preciós i perfectament llegible".

El significat del drac

Els dracs, que poden arribar a fer un metre o metre i mig de llarg, pretenien allunyar la maldat. Segons Reinald González, que és l'assessor històric de la direcció facultativa de les obres de restauració de Sant Pere de Ripoll, el dibuix d'un drac s'utilitzava per "allunyar el mal". En aquest cas apareixen a prop d'alguns dels símbols de la ciutat, com és el gall, però també de religiosos, com les claus de Sant Pere, elements que els dracs havien de protegir.

González en destaca també la riquesa dels dissenys. "Els colors són molt potents, amb vermells, blaus, blancs... i els dissenys tenen molta gràcia; alguns semblen dibuixos de manga". Això fa que sigui una obra insòlita. "És certament excepcional que en cronologies del segle XVI hi hagi dissenys amb aquesta càrrega decorativa als nervis de les voltes", afirma l'historiador.

Un edifici més important del que es creia

Els historiadors defensen que aquesta obra va ser finançada pels mateixos feligresos de la parròquia, en un moment de major esplendor econòmica del que es creia fins ara. La varietat dels colors, especialment la presència de verds i blaus, que s'havien de fer amb materials molt més cars, demostren que aquest edifici era important. "Aquesta era la gran església parroquial de Ripoll, on la gent es batejava, casava i moria", destaca González. Sempre s'ha parlat més del monestir però amb aquestes pintures es "dignifica" una església amb una posició jeràrquica superior a la que es creia, afirma el doctor d'Història de l'Art per la UB.

Sense pressupost per restaurar les pintures

Les obres de millora de l'església, que havien de finalitzar el maig del 2015 amb un pressupost de 511.000 euros, no inclouen una partida per recuperar els 800 metres quadrats de policromia. Caldria aconseguir més diners per poder retornar l'esplendor d'uns dibuixos que van pagar els mateixos feligresos. Per Arimany, "seria molt interessant poder recuperar-los i deixar-los a la vista perquè en gaudeixi tothom". Espera que institucions i administracions busquin la manera per fer-ho realitat. A començaments de l'any que sabran el cost aproximat dels treballs de recuperació.

Serà una feina de bisturí. Primer caldrà treure les quatre capes que hi ha al damunt dels dibuixos originals fets damunt la pedra però també injectar morter en aquells punts on la pintura no està ben consolidada. I això vol dir temps i diners.

El projecte de millora de l'edifici s'ha finançat amb un ajut europeu que aporta meitat del cost total, mentre que un 6% anirà a càrrec del Bisbat de Vic i el restant, ho assumirà el consistori. La idea és reconvertir la sala gran de l'edifici, sense culte des del 1936, en un espai diàfan per acollir activitats culturals i exposicions. També s'hi traslladarà el lapidari del monestir que estava al claustre.