Les matrícules i taxes que paguen els estudiants universitaris de Catalunya han augmentat un 47 % entre el 2009 i el 2012, mentre que les transferències públiques s'han reduït un 45% durant el mateix període.

Segons l'informe presentat ahir pels membres de l'Observatori del Sistema Universitari de Catalunya, que analitza el finançament de les universitats públiques a Catalunya entre el 1996 i el 2014, estudiants i famílies han passat de cobrir un 21,6 % del cost de la docència, el 2008, a un 41,6 % el 2012. A la UdG, aquest percentatge s'eleva al 42%.

El professor d'història econòmica a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (UB) i autor de l'informe, Alfonso Herranz, va assegurar que els ingressos per matriculacions i taxes universitàries s'han mantingut estables des del 2012.

El canvi de model de finançament ha situat Catalunya prop del reduït nombre de països anglosaxons on els estudiants paguen una elevada proporció del cost total de les universitats, i "ens ha allunyat del model de la majoria de països d'Europa on paguen menys del 15 %", assegura Herranz.

L'informe estima que el cost de la docència que assumeixen directament els estudiants i les seves famílies en pagar matricules i taxes ascendeix al 43 % del cost total de la docència en les universitats.

Aquest percentatge es troba molt per sobre del 15 i el 25 % establert en el Decret-llei 14/2012 per a les primeres matrícules de grau.

"Entenem que la Generalitat ha fet una reforma del sistema de preus que va molt més enllà del que demana el Decret-llei", va explicar Herranz, que va denunciar que els preus que paguen ara els estudiants universitaris "són excessius".

El percentatge del cost de la docència assumida pels universitaris i les seves famílies varia significativament entre les universitats de tot Catalunya, des d'un 31 % a la Pompeu Fabra (UPF) fins al 56 % a la Universitat de Barcelona (UB), passant pel 42% de la UdG.