Presentant Jesús com el rostre de la misericòrdia de Déu, comença la butlla amb la qual el papa Francesc ha convocat un Jubileu extraordinari: l'Any de la Misericòrdia. Aquest Jubileu que s'inaugurarà a la basílica de Sant Pere del Vaticà el pròxim 8 de desembre, per commemorar el 50è aniversari de la clausura del Vaticà II, acabarà el 20 de novembre de 2016, festa de Crist Rei. Després de l'obertura al Vaticà, el dia 13 de desembre, III diumenge d'Advent, s'obrirà la Porta Santa a Sant Joan del Laterà, la catedral de Roma i a les altres catedrals i esglésies de significat especial (núm. 2). Per això aquest Jubileu de la Misericòrdia no només se celebrarà a Roma, sinó a tot el món, en un intent del Papa de descentralitzar l'Església i d'anar a les perifèries.

El papa Francesc en aquesta Butlla (que consta de 25 números) ens presenta Jesús com el rostre de la misericòrdia del Pare, una misericòrdia que "és font d'alegria, de serenor i de pau" (núm. 2). El Papa ha volgut subratllar com la misericòrdia de Déu, "és la paraula que revela el misteri de la Santíssima Trinitat" (núm. 2).

En aquest text el Papa recorda el Concili Vaticà II, un esdeveniment que l'Església, en paraules de Francesc, "sent la necessitat de mantenir viu" (núm. 4). I és que després d'uns anys durant els quals el Concili havia quedat com "congelat", el papa Francesc ens torna a posar al davant la necessitat de recuperar el Concili, com una mena de vent de l'Esperit, que va fer possible "parlar de Déu als homes del seu temps d'una manera més comprensible" (núm. 4) .

El Déu "pacient i misericordiós" (núm. 6) és el binomi que l'Antic Testament utilitza per descriure la naturalesa de Déu. Però és en el rostre misericordiós de Jesús, icona del Pare, que els cristians podem "percebre l'amor de la Santíssima Trinitat" (núm. 8). De fet, com subratlla el papa en aquest text, és en les paràboles de la misericòrdia (l'ovella perduda, la moneda perduda i sobretot el fill pròdig, del capítol 15 de l'Evangeli de Sant Lluc) on Jesús revela la naturalesa de Déu (núm. 9). Per això precisament, la misericòrdia és "la biga mestra que sosté la vida de l'Església" (núm. 10), i la que dóna plenitud i sentit, per això sense el perdó, sense la misericòrdia, "quedà només una vida infecunda i estèril" (núm. 10). D'ací que l'Església té "la missió d'anunciar la Misericòrdia de Déu" a tot el món (núm. 12).

En aquest Any Sant de la Misericòrdia, el papa ens exhorta a ser "Misericordiosos com el Pare és misericordiós" (núm. 14), lema d'aquest Jubileu Extraordinari.

El Papa també ens encoratja a estar al costat dels més vulnerables de la nostra societat, "a obrir el cor als qui viuen en les perifèries existencials" (núm. 15), a escoltar el crit d'auxili dels nostres germans i a obrir els nostres ulls a les misèries del món, per tal de fer-nos càrrec dels qui pateixen, i així alleujar les seves ferides "amb l'oli del consol ,a embenar-les amb la misericòrdia i a curar-les amb la solidaritat" (núm. 15).

El text de la butlla exhorta els confessors a ser signes de la Misericòrdia de Déu en el sagrament de la Reconciliació (núm. 17) i a aprofitar aquest Jubileu com un "temps oportú per a canviar de vida" (núm.19). Per això el papa crida tothom a la conversió, al canvi de vida, però sobretot als qui provoquen la violència o als qui promouen o són còmplices de la "corrupció", que el papa qualifica com a "ferida putrefacta de la societat" i "un greu pecat" (núm. 19). La corrupció és per al Papa "una obstinació en el pecat que pretén substituir Déu, amb la il·lusió dels diners com a forma de poder" (núm. 19).

Per altra part, és bonic que el papa Francesc ens recordi les expressions que utilitzaren els dos papes del Concili: Joan XXIII, amb el "remei" o la "medicina de la misericòrdia", abans que la severitat, i Pau VIè, amb la idea d'identificar l'espiritualitat de l'Església am el bon samarità.

El papa també insisteix en aquesta butlla, que aquest Any de la Misericòrdia ha d'afavorir el trobament amb els jueus i els musulmans, per viure oberts al diàleg i per eliminar així la violència i el menyspreu entre persones (núm. 23).

Durant aquest Any Jubilar, que ha convocat el papa Francesc, l'Església ha de ser com l'altaveu de la Paraula de Déu, que, enmig del nostre món ha de ressonar com a paraula i gest de perdó, d'ajuda i d'amor, per tal de fer possible una Església que, pacientment, s'esforci a confortar i a perdonar, a portar esperança, pau i alegria, sobretot als qui més pateixen.