La Generalitat i l'Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós han publicat la reedició ampliada del Diccionari de les Religions en català. El volum té 1.608 entrades que corresponen a 1.427 conceptes diferents, 325 entrades més que les 1.283 que el Vocabulari de les religions per a mitjans de comunicació publicat el 2004. El llibre en paper, de gairebé 300 pàgines, està complementat per una versió en línia a la pàgina web del TermCat, que s'anirà actualitzant i revisant periòdicament.

El diccionari ha comptat amb participants de múltiples confessions religioses, amb qui s'han consensuat les definicions. El volum pretén difondre i aclarir conceptes i avançar cap a una utilització correcta dels termes vinculats a les religions, especialment entre els mitjans de comunicació, però també en persones interessades per la qüestió i professionals de la sanitat, l'educació, els serveis socials o la seguretat, que tenen molt contacte amb persones de diverses confessions.

Atesos els canvis experimentats des de l'aparició del vocabulari, publicat en motiu del Parlament de les Religions en el marc del Fòrum de les Cultures del 2004, la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat es va proposar aplegar novament els diversos organismes que el van fer possible amb l'objectiu de fer una revisió i ampliació dels materials originals, corregir petits desajustos i introduir-hi noves entrades. També s'ha fet una reestructuració de la informació perquè aquest diccionari sigui homologable a altres materials oferts pel TermCat.A més, el volum del 2004 s'havia exhaurit i en els últims anys han arribat noves religions a Catalunya, s'han ampliat els seus seguidors i s'han estès pel territori, i s'han pogut traduir al català termes en altres llengües i alfabets.

Únic en llengua catalana

El diccionari és únic en la seva matèria en llengua catalana i inclou vocabulari d'una quinzena de confessions o agrupacions de confessions, com el cristianisme, l'islam, el judaisme, el budisme i l'hinduisme, però també de les esglésies lliures, les noves religions, les religions de la Xina i el Japó i les religions indígenes, a més de termes seculars o pertanyents a les ciències de la religió.