La biblioteca de la Universitat de Girona (UdG) ha acabat la digitalització d'un manuscrit del 1840 amb una de les primeres gramàtiques catalanes.

La peça Gramàtica Catalana és obra del jurista Pau Cardellach, notari a Terrassa i Barcelona. L'obra, de la qual només hi ha constància d'aquest manuscrit, va estar perduda molts anys fins que un llibreter la va descobrir a Palma de Mallorca. L'única pista que es tenia de la seva existència era un esment de l'obra en una enciclopèdia vuitcentista.

El Departament de Filologia i Comunicació de la UdG, a través del professor August Rafanell, va adquirir el document després de diverses gestions l'any 2005.

L'obra filològica de Cardellach es va estudiar en profunditat a la tesi La gramàtica inèdita de Pau Cardellach i Busquets, realitzada per Olga Fullana i dirigida per Francesc Feliu, i defensada a la UdG l'any 2014.

Un any més tard, la recerca va rebre el Premi Gramàtica Pompeu Fabra, lliurat per l'Institut d'Estudis Catalans a la millor tesi doctoral o treball d'investigació sobre fonètica, fonologia, morfologia o sintaxi de la llengua catalana.

La investigadora del Grup de Recerca en Història de la Llengua i Llengua Normativa Olga Fullana afirma que la gramàtica de Cardellach és una obra inèdita de la qual només existeix una còpia manuscrita, avui dipositada a la biblioteca de la UdG.

Segons diu, aquesta obra representa un dels primers intents per descriure des del punt de vista gramatical la llengua catalana.

25 anys d'Educació Social

D'altra banda, el dia 14 de juny la plaça de Sant Domènec del Campus Barri Vell serà l'escenari de la commemoració dels 25 anys dels estudis d'Educació Social a la UdG. L'acte (19,30 h) ha estat organitzat per la Facultat d'Educació i Psicologia, a través de la coordinadora d'aquests estudis, la professora Anna Planas.