Un aute acabat de dictar pel Jutjat Mercantil de Girona qualifica com a «fortuït» el concurs de creditors del Parc Científic i Tecnològic de la UdG i ordena «l'arxiu de les actuacions», a més de comunicar que ja no es pot presentar «cap recurs» contra aquesta decisió.

L'arxiu del cas allibera definitivament l'elit empresarial i política gironina de les conseqüències judicials i sancions que es podien derivar de la mala gestió d'una institució avui en liquidació i que va arribar a acumular un deute de 43 milions, que tot sembla indicar que acabarà assumint el contribuent.

Com que es tracta d'una fundació privada, les conseqüències penals podien ser personals i no de les institucions, però l'aute judicial ha tallat aquesta possibilitat que tenia amb l'ai al cor els patrons afectats.

El jutge es basa en l'informe de l'adminstradora concursal Sole Font Puig que, tal com va avançar el passat 10 de maig aquest diari, conclou que la fallida és «fortuïta», però no deixa d'acusar de «conducta greument negligent» els membres del patronat del Parc de la UdG.

En aquest sentit, l'aute del jutge precisa: «Malgrat els dubtes que destaca l'administració concursal, aquests no són de suficient entitat per tal que el concurs hagi de ser qualificat com a culpable».

El jutge cita pel seu nom Sole Font en l'aute per «felicitar-la» per la dedicació en l'elaboració del seu escrit de qualificació.

D'altra banda, el jutge es basa també en el dictamen de la fiscalia, que assumeix igualment les conclusions de l'informe de l'administradora concursal i també qualifica la fallida de la fundació privada del Parc de la UdG com a «fortuïta». El dictamen fiscal afirma que «no concorren cap dels pressupostos recollits en els articles 164 i 165 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, que permeten qualificar el concurs com a culpable».

L'aute judicial diu que l'article 170.1 de la llei concursal estable que, si l'informe de l'administració concursal i el dictamen que, en el seu cas, hagi emès el Ministeri Fiscal coincideixen en qualificar el concurs com a fortuït, "s'ordenarà l'arxiu de les actuacions metjançant un aute, contra el qual no hi haurà recurs possible".

L'informe de l'administració concursal va considerar acreditat que les decisions adoptades per una trentena de membres del patronat en el quinqueni 2005-09 van portar la Fundació del Parc Científic i Tecnològic de la UdG a acumular un deute impagable amb l'argument que la Generalitat s'havia compromès a assumir possibles impagaments.

La Generalitat no va pagar i el principal perjudicat per la insolvència va ser l'Administració General de l'Estat, que va prestar 29 milions i va pecar també de responsabilitat, segons l'informe de Sole Font, perquè «va considerar justificada» la solvència de la Fundació, i va acceptar el compromís de la Generalitat, quan l'Estat hauria d'haver comprès que aquest compromís no tenia vinculació jurídica.