Després que les diferents fases establertes de liquidació del Parc Científic i Tecnològic de la UdG es vagin superant sense que hagi sortir cap comprador, la propietat dels edificis és més a prop de revertir en la seva totalitat a la Universitat de Girona, sempre que aquesta institució assumeixi una hipoteca que pot voltar els 10 milions i que, segons algunes fonts, és perfectament assumible i retornable en un termini de 20 anys perquè ara el parc dona beneficis.