Durant el passat mes de juliol es va portar a terme la vuitena edició del camp de treball d'arqueologia al castell d'Esponellà, organitzat per la Coordinadora del Lleure del Pla de l'Estany, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Esponellà i la direcció tècnica de l'arqueòleg Jordi Merino. La darrera fase dels camps de treball al castell es van iniciar l'any 2013 i, des del passat 2015, es combinen amb una intervenció més llarga que es porta a terme a la tardor, promoguda per l'Ajuntament d'Esponellà, amb el suport del Servei de Monuments de la Diputació de Girona.

Els treballs efectuats en el camp de treball d'enguany s'han centrat sobretot en dos grans espais. El primer ha estat la muralla de migdia, molt mal conservada a la part central, però que conserva una notable alçada en els dos extrems. S'han excavat els dos angles fins al fonament de la muralla, més d'un metre i mig per sota del nivell actual. També s'ha documentat una estructura formada per dos murs i un paviment de codolets, la funció de la qual encara no es coneix.

El segon espai d'excavació s'ha situat a diversos àmbits de la part de ponent del castell. S'ha documentat la part superior d'una cisterna i un possible dipòsit d'aigua. La troballa més interessant és una habitació on s'ha començat a excavar una estructura circular, potser un molí, i dues sitges. Les sitges eren un dipòsits excavats en el terreny natural que servien per guardar menjar, sobretot gra.

Un grup de 25 nois i noies han participat en aquesta edició del camp organtizat per Coordinadora del Lleure del Pla de l'Estany amb el suport de la Generalitat de Catalunya. La bona tasca del grup, juntament amb l'equip de monitors, ha permès recuperar noves dades sobre les darreres fases d'ocupació del castell, en els segles XVII i XVIII. L'alcalde del municipi, David Juan, ha valorat molt positivament l'estada del Camp de Treball al municipi tant pel que suposa en l'àmbit social tenir el grup de joves al poble com en l'àmbit patrimonial i cultural per la important tasca que es porta a terme de recuperació del Castell. L'Ajuntament ha rebut per aquest projecte subvenvions per import d'un total de 40.862 euros entre la Diputació de Girona (23.700 euros) i la Generalitat de Catalunya (15.079 euros).

Els orígens del castell

El castell d'Esponellà té els seus orígens en una torre de guaita del segle X tot i que, molt probablement, en època romana ja hi havia una primera construcció. L'edifici que veiem actualment es comença a construir al segle XIII i, després de diversos engrandiments i modificacions, sobretot en el segle XV, és abandonat a mitjans del segle XVII. Els mateixos habitants del castell es van emportar molts dels seus materials de construcció, bona part dels quals devien anar a parar a la casa que el baró es va construir en el mateix poble d'Esponellà, actual seu de l'Ajuntament.

Malgrat el seu estat, encara va tenir una última ocupació i la part superior es va reaprofitar com a masia durant el segle XVIII. Des d'aquell moment, les pedres i elements del castell varen servir per aixecar i bastir cases i masies a Esponellà i als pobles veïns. El castell es divideix en dos sectors. La part superior, més o menys planera, és la que ha estat ocupada durant més temps. S'hi construí el primer castell, en el segle XIII, i fou utilitzada de manera continuada fins al segle XVIII, els darrers anys com a masia.

En el segle XV, el castell s'amplià notablement cap a migdia. Les habitacions d'aquest sector estan construïdes formant terrasses, atesa la notable inclinació del terreny, i es comuniquen mitjançant rampes amb paviments fets de còdols de dimensions petites i mitjanes. En aquest moment, el castell està fortificat mitjançant una potent muralla que l'envolta i a les parts més accessibles, s'hi afegeix un fossat com a element defensiu, donat que impedeix l'apropament de les màquines de guerra. A l'est, i davant de la porta principal, s'hi construeix una barbacana, una torre de defensa separada del castell i que la protegeix dels atacs dels enemics. Aquesta torre està envoltada d'un fossat i és necessari creuar dos ponts, situats abans i després de la torre, per arribar a la porta principal del castell.