L'informe CWUR World University Rankings 2019, una llista que analitza diversos indicadors objectius i que dona molt valor a la recerca, ha atorgat aquest 2019 la posició 705 per a la Universitat de Girona. A l'informe d'aquest any, la universitat gironina escala tres posicions respecte de l'any passat, quan va quedar situada en el lloc 708 del rànquing, que valora fins a 18.000 centres d'arreu del món. D'aquesta manera, i per segon any consecutiu, la UdG es troba entre el 4% de les millors institucions d'educació superior del món, segons el CWUR.

L'informe puntua la UdG amb 662 punts pel que fa al rendiment en la investigació, i en la mitjana dels diferents paràmetres estudiats li atorga una valoració global que enguany puja fins als 72,3 punts per sobre dels 71,8 de 2018.

L'elaboració d'aquest rànquing d'universitats d'arreu del món es basa en set indicadors diferents, i atorga a la recerca un 70% de la nota final. El primer és la qualitat de l'educació i té en compte el nombre d'alumnes del centre així com els premis rebuts en relació amb la mida de la universitat. Aquest indicador suposa el 25% del total de la puntuació final. El segon indicador calcula l'ocupació d'alumnes, mesurada pel nombre d'alumnes d'una universitat que han ocupat càrrecs directius a les empreses i també computa en un 25% en la valoració final. La qualitat de la facultat, mesurada pel nombre d'acadèmics que han guanyat premis de prestigi, és el tercer indicador i computa en un 10% de la nota final.

El quart, el cinquè, el sisè i el setè indicadors es basen en la qualitat de la recerca del centre, tenint en compte els resultats de la investigació, pel nombre total de treballs de recerca (10%); l'impacte de les publicacions científiques, mesurant el nombre de treballs de recerca que apareixen a les revistes de primer nivell (10%); la influència, mesurada pel nombre de treballs de recerca que apareixen en revistes de més nivell (10%), i les cites que es refereixen al centre, tenint en compte el nombre de treballs d'investigació que han estat més citats (10%).

Respecte a les universitats de Catalunya, la UB és la primera a aparèixer en aquesta llista: ocupa la posició 129, amb una puntuació de 80,7. El centre és el primer espanyol de la classificació, en la qual figuren 54 universitats de tot l'Estat. L'Autònoma de Barcelona se situa en el lloc 195 amb una puntuació de 78,8.

Més avall s'hi troba la Pompeu Fabra de Barcelona, que ocupa la posició 391 amb 75,4 punts. La Rovira i Virgili de Tarragona es troba en el lloc 475 amb 74,4 punts, mentre que la de Lleida queda en la posició 1.044 amb una qualificació de 70 punts.