Les set universitats públiques catalanes han interposat un conflicte col·lectiu contra el conveni del Personal Docent i Investigador (PDI) perquè sigui la justícia qui decideixi com interpretar l'Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF) aprovat pel Govern espanyol el març passat.

Ahir es va celebrar l'acte de mediació davant el Tribunal Laboral de Catalunya perquè direccions i sindicats acostessin posicions pel que fa a la pròrroga d'un quart any als contractes dels doctorands, una mesura que les universitats són reticents a aplicar per qüestions econòmiques.

Aquesta mediació, però, va acabar sense arribar a un acord i ara serà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) qui fixarà la interpretació de la norma estatal.