La UdG se situa en el lloc 93 de les 780 universitats analitzades en el rànquing mundial GreenMetric, que avalua diferents aspectes relacionats amb la sostenibilitat: energia i canvi climàtic; transports; educació; gestió de residus; ubicació i infraestructures i ús de l'aigua. La universitat gironina ha escalat 12 llocs respecte l'any passat, situant-se en la 93a posició en la classificació global. A nivell europeu, a més, ocupa la 44a posició, en l'àmbit estatal se situa en setè lloc i aconsegueix la segona posició a Catalunya.

GreenMetric Ranking of World Universities té l'objectiu de promoure la sostenibilitat a les institucions d'educació superior d'arreu del mon. Permet que les universitats comparteixin les seves experiències i bones pràctiques en termes de sostenibilitat, i que puguin mesurar de manera uniforme el seu nivell de compromís amb el medi ambient.

El rànquing estableix sis categories d'indicadors -energia i canvi climàtic (21%), transports (18%), educació (18%), gestió de residus (18%), ubicació i infraestructures (15%) i ús de l'aigua (10%)- i fa una ponderació per determinar la posició en la classificació global. La UdG aconsegueix el seu millor resultat en l'indicador més important, el d'energia i canvi climàtic, on ocupa la 51a posició. Aquest indicador, que medeix la gestió energètica i l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, té en compte l'ús d'aparells eficients, els consums d'energia elèctrica, el programa d'estalvi i eficiència energètica, la construcció ecològica, les polítiques d'implantació d'energies renovables i el programa de mitigació i adaptació del canvi climàtic, entre altres.

Pel que fa a la mobilitat sostenible, és un dels aspectes on la UdG té marge de millora, i malgrat haver tingut una major puntuació que l'any anterior, ha perdut posicions a escala mundial, tot situant-se en el número 205. En aquest sentit, la universitat destaca per la promoció del transport públic, amb abonaments especials per a la comunitat universitària i el foment de l'ús de la bicicleta per accedir als campus, però la penalitza un ús excessiu del vehicle privat no compartit a l'hora d'accedir al campus de Montilivi.

L'indicador d'educació, per la seva banda, té una gran importància en relació a la formació i recerca en sostenibilitat, de manera que té en compte les assignatures ambientalitzades, el pressupost de recerca en sostenibilitat i les publicacions, articles i esdesveniments relacionats amb aquest tema. En aquest cas, la UdG se situa en el número 150.

Pel que fa a la gestió de residus, la UdG ha guanyat cinc posicions respecte l'any passat, situant-se en el lloc número 105. En el seu cas, el marge de millora passa per reduir la generació de residus i fomentar la reutilització.

El cinquè indicador fa referència al campus i infraestructures. Aquí és on la UdG obté un lloc més baix (388), ja que el rànquing afavoreix sobretot les universitats amb molta extensió i amb un percentatge molt elevat de zones forestals o zones verdes.

Finalment, en l'indicador sobre l'ús de l'aigua, la UdG es troba en la 104a posició. En aquest àmbit, es tenen en compte aspectes relacionats amb la recuperació, reciclatge i regeneració del cicle de l'aigua als campus. Aquest és el camp en què la UdG té més marge de millora, ja que podria utilitzar els propis campus com a laboratoris de recerca i innovació. Pel que fa a la gestió de l'aigua, es valoren accions d'estalvi i eficiència a nivell de micro-infraestructures com la gestió del reg. En aquest aspecte, s'han aconseguit bons resultats de consum per càpita.