Rere el retaule de la capella de Sant Martí i Sant Francesc de la Catedral de Girona s'ha amagat durant segles un vitrall medieval que, segons els especialistes, podria provenir de l'antic temple romànic. Els treballs de restauració del retaule del Corpus Christi han permès descobrir un finestral compost per una desena de plafons, els més antics dels quals daten de la primera meitat del segle XIII, i que seria el vitrall figuratiu més antic de Catalunya.

La descoberta es va produir el 17 d'octubre, en començar la primera fase de restauració del retaule que tapava l'antiga finestra de la capella. Les restauradores Laia Roca i Idoia Tantull, sota la direcció de Pep Paret, del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC), que s'encarregaven dels treballs, van trobar el vitrall que havia embellit la finestra i que no havia estat enretirat en el seu moment. De l'altra banda, l'obertura s'havia tapiat per construir unes noves dependències del temple.

Les restauradores de vitralls Anna Santolaria i Emily Price van desmuntar i documentar la peça i es van encarregar d'una primera neteja, que ja permetre intuir-ne una antiguitat i qualitat rellevant.

«Al principi vam anar molt a cegues, hi havia una capa de pols a sobre d'uns 7 cm, però només amb el gris ja intuíem que hi podia haver dos tipus de vitralls diferents», va explicar ahir Santolaria.

La peça, de 3 metres d'alçària per 1,30 metres d'amplada, s'ha conservat gairebé sencera: dels deu plafons que el conformaven només en falta un, mentre que dos més estan més deteriorats que la resta. Els vitralls de la part central serien de finals del segle XIV i els plafons superiors i inferiors de primera meitat del segle XIII. No són els vitralls més antics de Catalunya, perquè al monestir de Santes Creus se'n conserven de previs, però sí que són els primers que representen escenes, ja que aquells són geomètrics.

Un tribunal compost per representants del Corpus Vitrearum i professors de la Universitat de Girona (UdG) van avaluar la troballa. «La hipòtesi amb què treballem és que els vitralls de l'antiga catedral romànica no van ser destruïts sinó reaprofitats, i testimoni d'això serien els plafons del segle XIII, que amb l'afegit de vitrall nou conjugarien en un vitrall fet de parts antigues reaprofitades i de noves del moment de recol·locar-lo al segle XIV», va explicar el director del Tresor de la Catedral, Joan Piña. Va assenyalar, a més, que la peça aporta informació rellevant sobre el reaprofitament d'elements de la primera seu i de les tècniques de restauració de l'època medieval.

Per la seva banda, la vitrallera i restauradora de vitralls, Anna Santolaria, va destacar que es tracta d'una peça de «valor excepcional», tant en l'àmbit tècnic com de conservació, ja que en col·locar el retaule a sobre només s'hi van fer uns petits forats per subjectar-lo.

Els plafons centrals representen els sants de la capella, Sant Martí i Sant Francesc, «amb una gran qualitat pictòrica». Pel que fa als elements més antics, se n'intueix el reaprofitament perquè hi ha figures tallades a la part alta per encaixar els plafons originalment quadrats a l'arc apuntat de la finestra. Representen episodis la vida de Crist, com una Anunciació i una Visitació o la Crucifixió, i els plafons més malmesos podrien ser l'Anunciació als pastors i l'Adoració dels Reis, va detallar Santolaria.

Els experts encara estan estudiant la troballa, però el Bisbat té intenció d'exposar el vitrall un cop acabin. El bisbe de Girona, Francesc Pardo, va avançar que «caldrà un replantejament del museu per trobar el lloc adequat on ensenyar-lo» i «reubicar» alguns elements per garantir que el vitrall es vegi amb tot el seu potencial però sense danyar-lo.