La fugida d'Olot d'una dona en els anys setanta del segle XVI és l'obertura del número trenta dels Annals del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca (PEHOC). La fuga de l'esposa de Joan Plana, Rafela Plana, amb el gascó Domenjó de Bigorra ocupa 63 pàgines de les 313 dels Annals 2019 del PEHOC.

L'autor, Joan Antoni Padró, fa servir el procés de la fugida per explicar la situació de les dones a l'Olot del segle XVI. Ho fa a partir dels registres notarials i de llibres de comptes de l'època.

Segons l'autor, les dones, si no eren pubilles de casa forta, es dedicaven a feines invisibles: fer els àpats, transportar aigua, cuidar mainada, netejar la casa i filar durant la nit. Si eren pobres, patien abusos dels homes i els joves poderosos i la seva paraula davant de la justícia no servia de gaire.

«Podem veure la desigualtat i la violència a la qual eren sotmeses, tant en l'àmbit familiar com institucional, tant en forma de pressions i amenaces com d'agressió sexual, i també podem conèixer algunes dones rebels i els límits de la seva rebel·lió», presenta l'autor de l'article.

Els Annals del Patronat també dediquen articles a l'arqueòleg Gabriel Alcalde (1958-2019). Alcalde va consolidar el Museu Comarcal de la Garrotxa i va fer emergir bona part de la prehistòria a la Garrotxa. Hi ha articles de Miquel Àngel Fumanal, Jesús Gutiérrez, Miquel Molist Montaña i Xevi Collell.

A més de la fugida de Rafela Plana i els panegírics a Gabriel Alcalde, els Annals contenen treballs de Xavier Solà Colomer ( L'església parroquial de Sant Cristòfol de les Planes: un exemple d'arquitectura gòtica en ple segle XVII), Pep Vila Medinyà ( Cobles Satíriques contra estaments pretesament nobiliaris de Besalú (segles XVIII-XIX)), Tura Clarà ( El darrer alcalde major de Besalú: Alejandro Martínez Azpeitia López (1828-1835)), Maties Ramisa Verdaguer ( Republicans contra carlistes al districte d'Olot).

També d'Antoni Dalmau Ribalta i Jesús Gutiérrez Martínez ( Ramon Carreras Jaume, d'Igualada a Olot i a l'exili de França), Josep Clara Resplandis ( Mossèn Carles de Bolós, publicista del nacional catolicisme de postguerra) i Raül Valls, comissió Cisquet ( Francesc Serrat Pujolar «Cisquet» (1920-1946). El fill del paleta que volia ser metge).

També recull els treballs premiats en els premis Jordi Pujiula i Salvador Reixach. Han publicat els treballs de Denís Poutcchine Costa ( Animació amb Blender), Anna Casas Tona ( Els cadàvers sedueixen en la ficció), Richard Coll Josifov ( Disseny i millores de sistemes d'il·luminació), Daniel Morales Sevilla ( Greenpi) i Marc Casals Pagès ( Els pastors a Catalunya, passat, present i...futur).