Aquesta edició del projecte rendeix homenatge a l'actriu Cristina Cervià, que

aviat farà un any que va morir. A la portada del programa d'Escenaris 2020 s'hi

pot trobar un fragment de Nit de reis, de William Shakespeare, que va ser el primer espectacle en què va actuar l'actriu gironina, amb El

Talleret de Salt, l'any 1990, interpretant el personatge d'Olívia.