La Universitat de Girona (UdG) i set universitats europees més sumen esforços amb el projecte Univers per facilitar la mobilitat d'estudiants, personal d'administració i investigadors i per compartir coneixements especialitzats, plataformes i recursos per desenvolupar plans d'estudis o mòduls conjunts de diverses disciplines a l'entorn de la formació transfronterera i la interculturalitat.

Liderat per la Universitat de Perpinyà Via Domitia i codirigit per la UdG, compta amb sis sòcies més: la Universitat Tecnològica Byalostok (Polònia), la Universitat Tecnològica de Chemnitz (Alemanya), la Universitat de Craiova (Romania), la Universitat de Lleida, la Universitat Tecnològica de Rezeknes (Letònia) i la Universitat de Ruse (Bulgària). L'objectiu de la iniciativa interuniversitària és promoure estratègies d'innovació a llarg termini que es poden reproduir en altres regions europees i també internacionalment.

El rector de la UdG, Quim Salvi, va destacar que «el 37% de la població europea viu en una regió de frontera». No és possible, remarca, que «cap projecte europeu sigui viable si no som capaços de diluir l'efecte de les fronteres». Així, l'estimulació de les relacions entre regions veïnes, com el projecte Univers, «és una oportunitat per reforçar l'aposta històrica de la UdG per les relacions transfrontereres».

Per la seva banda, Xavier Py, rector de la UPVD, va destacar que UNIVERS reflecteix la diversitat del sistema universitari europeu i també la geografia d'Europa. Dins d'aquesta iniciativa, les universitats del Mediterrani, d'Europa central i també de la regió del Bàltic hi són representades, per la qual cosa UNIVERS pot ser una "mostra representativa de la diversitat geogràfica i cultural d'Europa i també una mostra dels valors comuns que coexisteixen entre aquesta diversitat ".

Un dels objectius centrals de l'estratègia conjunta d'aquestes vuit universitats és augmentar la mobilitat dels estudiants entre les universitats de la xarxa, un fet que multiplicarà les relacions existents. Al mateix temps, el programa té com a objectiu crear estudis conjunts, per a què un estudiant pugui obtenir un títol de l'activitat acadèmica en diverses universitats de la xarxa. En aquest sentit, el rector de la UPVD va destacar que "el projecte té com a objectiu atraure a estudiants de tot el món, interessats en la formació transfronterera i intercultural".

El projecte proposa, per exemple, plataformes d'aprenentatge multilingües, estudis conjunts en graus, màsters i doctorats, sistemes innovadors de relació amb la societat i l'economia dels territoris, i projectes d'investigació conjunta.