Els festivals i esdeveniments culturals podran acollir-se als «supòsits de força major» si s'han de suspendre o ajornar. Així s'assenyala al nou Decret llei de mesures extraordinàries del Govern per afrontar el coronavirus, que descriu «els casos de suspensió o ajornament dels esdeveniments culturals que, per la seva rellevància, envergadura i naturalesa internacional, requereixen una preparació especial i depenen en gran mesura de la mobilitat dels assistents, fins i tot, quan es preveu que tinguin lloc després de l'aixecament de l'estat d'alarma».