El Museu d'Art de Girona convida a redescobrir cada mes una obra del seu fons, també en format virtual. Des del 1994, l'equipament gironí mostra a les seves sales un objecte o una obra d'art del seu fons, acompanyat d'un estudi o un comentari signat per un expert. La tria «Un mes, una obra» és heterogènia, amb l'objectiu de difondre la diversitat i la riquesa de la col·lecció i d'oferir-ne també lectures diverses. La iniciativa, que permet treure a la llum obres que a vegades estan als magatzems, es pot recuperar aquests dies al seu web. D'entre les darreres peces seleccionades hi ha el Sant Sebastià i Sant Joan Baptista del segle XVI d'autor anònim (març) i la Mare de Déu de la Llet del retaule de la mare de Déu de Canapost de Sant Esteve de Canapost, del segle XV (febrer), però es pot recular per trobar curiositats com un exvot de Carles V, un penjoll que, segons la tradició oral, va ser una oferna de Carles V a la Mare de Deú de Castelló d'Empúries en agraïment per haver arribat bé a Roses després d'un viatge per mar, l'any 1533, en què va ser sorprès per una forta tempesta.