L'historiador, doctor en Dret, teòleg i monjo benedictí de Montserrat Hilari Raguer Suñer va morir ahir en aquest monestir als 92 anys, després d'una trajectòria en què ha llegat una gran aportació a la historiografia civil i eclesiàstica de la primera meitat del segle XX. Raguer, que va ser col·laborador habitual de Diari de Girona entre els anys 2001 i 2019, feia 65 anys que era monjo, a més de doctor en Dret i llicenciat en Teologia, segons va informar ahir en un comunicat el Monestir de Montserrat.

Nascut a Madrid l'11 d'agost de 1928, Hilari Raguer va entrar al noviciat l'1 d'agost de 1954 i va fer la professió simple el 6 d'agost de 1955 i la solemne el 15 d'agost de 1958, mentre que el 24 de setembre de 1960 va ser ordenat sacerdot. Llicenciat en Dret Civil a la Universitat de Barcelona el 1950, entre 1960 i 1962 va estudiar a la Facultat de Dret, Economia i Ciències Polítiques de la Sorbona (Diplome d'Études Superieur en vue du Doctorat d'État), a la Facultat de Lletres de la mateixa universitat (Certificat de Psicologia Sociale) i diversos crèdits a l'Institut d'Études Socials de l'Institut Catholique de París, dirigit pel P. Jean-Yves-Calvez i altres jesuïtes de l'Action Populaire.

El 1975, es va doctorar en Dret Civil, especialitat Ciències Polítiques a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, amb una tesi sobre la democràcia cristiana a Catalunya. Llicenciat en Teologia, en l'especialitat de Bíblica, a la Facultat de Teologia del Pontifici Ateneu Sant Anselm de Roma, també va obtenir diversos crèdits en el Pontifici Institut Bíblic.

Entre 1962-1964 i 1968-1972 va estar destinat al Monestir benedictí de Santa Maria de Medellín-Envigado (Colòmbia), on va ser mestre de novicis i professor al Seminari Major, Institut de Litúrgia del CELAM i Facultat de Teologia de la Universitat Catòlica Bolivariana. Va ser també responsable del Secretariat Nacional de Litúrgia de Colòmbia en els anys de la reforma postconciliar i la revista de la Congregació del Culte Notitiae va elogiar el seu treball de difusió dels nous ritus. Des del monestir de Medellín-Envigado va dirigir en aquells anys uns cursos bíblics per correspondència que van tenir una gran difusió. El 1966 va fundar la revista Documents d'Església, de la qual va ser director fins a 1968.

En els últims anys, Raguer havia estat professor a Barcelona de la Facultat de Teologia i de l'Institut Superior de Ciències Religioses i col·laborador del CEVRE. També era membre de l'equip internacional dirigit per Giuseppe Alberigo, de l'Istituto per li Scienze Religiose de Bologna, que va publicar la Història del Concili Vaticà II en cinc volums. L'any 2014 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat i el 2016 la Medalla d'Or de la Universitat de Barcelona.