Un total de tres de cada quatre músics han vist com la seva activitat es reduïa més d'un 90% per la pandèmia respecte al mateix període de l'any passat. Així ho revela un estudi de la Unió de Músics Professionals, que també indica que un terç d'aquests no tenen cap concert lligat o contractat per a l'últim trimestre del 2020 i només un quart tenen alguna actuació per a la primera meitat del 2021. L'enquesta, feta a quasi 1.000 professionals de la música, també indica que ni un 20% dels músics han pogut acollir-se a l'atur extraordinari per a artistes o al cessament d'activitat per a autònoms, una circumstància que respon a la «falta d'ordenació i regulació normativa» i a les empreses pantalla de facturació que «copen les contractacions».

A aquesta situació, asseguren que s'hi suma la falta de regulació de l'entorn digital, que provoca que en un moment en què el consum musical a través de les xarxes i plataformes incrementa, els beneficis econòmics que es generen per als músics en retribucions directes i liquidacions de drets de propietat intel·lectual són «mínims o directament nuls».