La Fundació Gala-Salvador Dalí ha col·laborat en l'exposició del Museu d'art modern i contemporani de Trento i Rovereto, en què tracta la influència de Rafael en Dalí, Picasso i de Chirico.

La fundació ha prestat dotze obres de l'artista empordanès, diverses fotografies i dues postals inèdites. Es tracta dels olis Autoretrat amb coll rafaelesc, L'ascensió de Santa Cecília, Al·lucinació rafaelesca, així com l'obra estereoscòpica Incendi en el Borgo i Escola d'Atenes, i també hi ha set dibuixos. En les postals es pot veure com Gala escriu a Dalí i li explica que ha parat a Urbino per a saludar Rafael de part seva.

Lucia Moni, membre del Centre d'Estudis Dalinians, és autora d'un article on descriu la presència de Rafael al llarg de la trajectòria daliniana, començant pels autoretrats de joventut als anys vint, l'etapa místico-nuclear als cinquanta fins arribar a les pintures dels anys setanta.