El professor John Stone (Toronto, 1967) de la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona ha trobat a la Biblioteca de Catalunya la primera traducció al castellà d’un text de Charles Dickens. El text es va localitzar dins d’un exemplar d’El Pasatiempo: colección de novelas originales y traducidas del alemán, inglés, italiano y francés, una obra publicada a Cadis el 1844.

Stone defensa que es tracta d’una traducció directa i, per tant, és la primera traducció coneguda de l’anglès al castellà de qualsevol dels escrits de Dickens. El traductor va ser probablement William Macpherson (Gibraltar, 1824 - Madrid, 1898), conegut diplomàtic, naturalista i arqueòleg, i també el traductor de Shakespeare més destacat del segle XIX a Espanya.

Fins aquesta troballa, la traducció més antiga de Charles Dickens documentada era del 1847, però es tractava d’una traducció al castellà feta a partir d’una traducció francesa i no pas d’una traducció directa.