Un total de quinze estudiants universitaris d’arqueologia i restauració han participat en la tercera edició del Curs Internacional d’Arqueologia Medieval i Moderna a la Ciutadella de Roses. En les tres setmanes que ha durat el curs, els participants s’han centrat en l’estudi de la vila medieval de Roses i han fet tasques tant d’excavació com de laboratori i restauració.

L’arqueòleg Lluís Palahí ha destacat la novetat que suposa que el curs incorpori el vessant pràctic, «tant d’excavació com de restauració i consolidació, permetent així que els alumnes adquireixen una experiència i coneixements més profunds».

De fet, l’àmbit formatiu és el primer objectiu i nucli central del curs i, en aquest apartat, els promotors de la campanya arqueològica remarquen que els estudiants no només han participat en les tasques d’excavació de camp, mitjançant la realització de tasques pròpies d’excavació, documentació del registre arqueològic i dibuix d’estructures, sinó que han fet també pràctiques de laboratori, amb la classificació i documentació de materials, així com pràctiques de dibuix, planimetria amb estació total, estudis de paraments i arqueologia vertical.

Consolidació d’estructures

Als treballs s’han incorporat tres estudiants de restauració i tant elles com la resta de l’equip han fet pràctiques de restauració i consolidació d’estructures arqueològiques. Aquestes pràctiques s’han complementat amb una conferència sobre les tècniques de restauració aplicades al món de l’arqueologia i amb pràctiques de laboratori de restauració i conservació de materials, a càrrec de tècniques de l’empresa ABAC SL. «Aquest aspecte del curs és molt remarcable, ja que ha permès conviure i començar a treballar conjuntament amb els futurs arqueòlegs i restauradors», ha assenyalat Lluís Palahí.

Des del punt de vista científic, i després del gran impuls donat al llarg dels anys 2020 i 2021 al coneixement de l’estructuració de la vila medieval de Roses, amb dues campanyes arqueològiques que han posat al descobert més de 2.000 metres quadrats de superfície de les illes de cases existents al voltant del carrer Major de la població, els treballs s’han centrat a aprofundir estratigràficament en algunes de les cases recentment descobertes. Els experts expliquen que, d’aquesta manera, s’ha completat la seqüència històrica de l’ocupació de la població medieval des del moment de la creació d’aquest barri (a principis delegle XIV) fins al seu abandonament al segle XVII i el posterior reaprofitament d’alguns espais al llarg del segle XVIII.

Felicitació a l’equip

El regidor de Cultura de l’Ajuntament de RosesÈric Ibáñez, ha felicitat tot l’equip «pels excel·lents resultats obtinguts», i ha destacat: «Després d’aquestes importants tasques, queda ara una intens treball de realització de planimetries i estudi de les restes descobertes que es desenvoluparà al llarg d’aquest any, amb l’objectiu de poder continuar avançant amb noves campanyes arqueològiques la primavera vinent».

El curs s’ha complementat amb una formació teòrica, centrada enguany en l’estudi de l’emmurallament de les poblacions en època medieval. Concretament, s’han combinat conferències impartides per especialistes en aquest àmbit del coneixement i visites a diferents poblacions i jaciments medievals, en totes les ocasions amb l’acompanyament d’experts que han explicat a l’alumnat la història i evolució dels diferents indrets.

La valoració d’una estudiant

Laia Barbero, estudiant de l’Escola Superior de Restauració i Conservació de Béns Culturals de Catalunya, s’ha mostrat molt satisfeta del desenvolupament del curs i l’ha considerat «molt important per al nostre aprenentatge, ja que ens ha permès abordar des d’un vessant pràctic tasques tant en l’àmbit de les excavacions com de la restauració, millorant els nostres coneixements i experiència».

Tot i que el curs té una clara vocació internacionalitzadora, enguany i a causa de les limitacions de seguretat provocades per la pandèmia de la Covid-19 ha comportat que la gran majoria fossin d’universitats catalanes (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Rovira i Virgili, Lleida i Girona) així com estudiants de restauració de l’Escola Superior de Restauració i Conservació de Béns Culturals de Catalunya i una estudiant de la Université de Perpignan-Via Domitia.

Aquest any, a més, les activitats s’han hagut de cenyir a unes estrictes normes de seguretat i higiene per la Covid-19.

Organització

El Curs Internacional d’Arqueologia Medieval i Moderna Ciutadella de Roses ha estat organitzat per la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Roses, amb la col·laboració de la Fundació Girona Regió de Coneixement. La direcció del curs l’ha portat Josep Burch i Rius, director de la Càtedra, mentre que els treballs de camp han esta dirigits per l’arqueòleg Lluís Palahí amb la col·laboració de Jordi Vivo i la restauradora de l’empresa ABAC Laia Abelló.