El pressupost de la Generalitat per al 2022 té previst destinar 1,31 milions d’euros a Afers Religiosos. Les prioritats seran els convenis amb les principals confessions que tenen presència estable a Catalunya i les subvencions per a l’adequació dels centres de culte a la normativa vigent. L’objectiu és que tots els centres compleixin amb les condicions necessàries de salubritat, higiene i seguretat.

La direcció general d’Afers Religiosos es troba actualment emmarcada dins del departament de Justícia. És per això que va ser la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, qui va comparèixer al Parlament per explicar quines seran les línies bàsiques del Govern en matèria de diversitat religiosa. «Volem reconèixer la llibertat de creences, de consciència, i diem que el fet religiós és un dret essencial i que hem de vetllar per garantir la seva pluralitat», va indicar Ciuró. En aquest sentit, la consellera va assenyalar que aquest és un factor que «facilita l’acollida i la integració de les persones nouvingudes» i que contribueix a enfortir la cohesió social.

És per això que les principals inversions del departament per al 2022 aniran destinades a garantir que les diferents confessions puguin desenvolupar les seves celebracions i activitats. Així, en primer lloc, es donaran subvencions a totes les confessions que tenen presència estable a Catalunya (que, segons el darrer Mapa de les Religions, són tretze) per tal que puguin desenvolupar la seva tasca. A més, també es donaran subvencions per a l’adaptació dels centres de culte a la normativa vigent, després que l’agost de 2020 acabés la moratòria per tal que els centres anteriors a 2010 es poguessin adaptar a la nova normativa.