Imagina un dia radiant de primavera, anticiclònic i amb la volta del cel lluint un blau intens esquitxat per alguns núvols inofensius. Després apareixen uns núvols de color blanc brillant amb una simetria perfecta, són línies blanques que creuen el cel com dibuixades amb regla. Algunes es creuen entre elles formant una malla mentre que altres es difuminen formant una «boirina en alçada». Són les conegudes esteles de condensació.

Les esteles o contrails són núvols antropogènics creats per l'home. No va ser fins al final de la Primera Guerra Mundial quan van començar a observar-se a causa del vol d'avions a elevada alçada. Han estat incloses en l'Atles Internacional de Núvols com un tipus de núvol especial.

Els motors dels avions alliberen vapor d'aigua, diòxid de carboni, òxids de nitrogen, monòxid de carboni i partícules de sutge entre molts altres compostos. D'aquests gasos el vapor d'aigua és el que majoritàriament contribueix a la formació de les esteles.

El color blanc de les esteles es deu al fet que a l'altura de creuer les temperatures arriben als vint graus sota zero o menys. El vapor d'aigua alliberat per l'avió es congela instantàniament formant cristalls de gel. Com que a major altura la pressió és menor, els compostos resultants de la combustió s'expandeixen ràpidament potenciant la condensació.

La majoria de vegades aquest alliberament és invisible i no deixa rastre al cel. Quan hi ha molta humitat en nivells alts de la troposfera, el vapor d'aigua dels motors es condensa formant esteles de llarga durada que romanen al cel per períodes superiors a 30 minuts. Les esteles de llarga durada van per tant associades a la presència d'humitat en nivells alts.

Ens fumiguen?

Les esteles creen controvèrsia allà on apareixen. Històricament se les ha relacionat amb els chemtrails. De l'anglès chemical (químic) i trail (estela) que combinades vénen a significar alguna cosa així com «estela química». La teoria dels chemtrails postula que aquests núvols artificials són el resultat d'avions que ens fumiguen amb motius diversos i absurds com el control de la població o la manipulació climàtica entre molts altres.

Un estudi portat a terme a la Universitat de Califòrnia el 2016 per Christine Shearer, Mick West i altres va recollir les opinions de 77 experts en química atmosfèrica sobre els hipotètics chemtrails. Dels científics preguntats, 76 van al·legar no trobar cap evidència de l'existència d'un programa de modificació climàtica global associat a les esteles. En el seu lloc van aportar explicacions naturals per a la formació d'aquests núvols.

Les esteles són per tant núvols de gel formats per vapor d'aigua, no ens fumiguen ni ens enverinen des de dalt. Òbviament les esteles van associades a contaminació atmosfèrica procedent dels avions i això resulta perjudicial però d'això en tenim molt en superfície, només cal veure la boina de contaminació sobre grans ciutats com Madrid i Barcelona durant llargs períodes anticiclònics.

Esteles i escalfament global

Diversos estudis apunten que les esteles podrien ser al darrere de l'escalfament global. Això és degut a que aquests núvols permeten el pas dels raigs de sol però després retenen la calor emesa per les capes baixes de l'atmosfera creant una mena d'efecte hivernacle.

Un estudi realitzat per Patrick Minnis el 2015 constata un augment de l'1% per dècada dels núvols associats a esteles. Fent servir diversos models de circulació general va concloure també que les esteles podrien fer augmentar la temperatura a 0,5 graus Farenheit per dècada.