De sempre s'ha conegut el mes de maig com el de les flors, i per tant com el període anual més bonic, ple de vida, i pont entre els dos tipus de clima, el fred i la calor. Aquesta nova arribada de tanta activitat floral i botànica en general marca la represa alhora dels treballs hortofructícoles de temporada, després de les tasques de podes i de preparació dels terrenys, que a més es veuen afavorits per les generoses pluges que durant aquest temps acostumen a caure.

Un dels majors exponents d'aquest fet que gairebé agrada a tothom, d'aquesta joia de llum i de color, el tenim a la ciutat de Girona amb motiu de la seva magna exposició Temps de flors, amb la qual la majoria dels carrers, travesseres, patis i jardins del casc antic tornen cada any a engalanar-se. A conseqüència de l'actual pandèmia, l'any passat es van produir anul·lacions i restriccions, mentre que enguany s'hi entra en vies d'una certa recuperació, amb les precaucions pertinents d'aforaments, i amb el repartiment d'indrets florals escampats per altres barris de la capital.

Aquest vessant de la botànica resulta d'antic un dels més atractius i practicats dins del fabulós i inesgotable camp de les ciències naturals. Quant als escolars, ja des de la primària recordem que junt al dibuix, música, educació física i treballs manuals, un dels deures consistia a cercar fulles tant d'arbres com de plantes i flors, i assecar-les en un llibre o sota un pes qualsevol. Arribat el dia, traslladar-les a unes làmines especials, per identificar-les correctament, afegir-hi una petita nota orientativa, i finalment mostrar-les a la classe, col·leccionar-les en àlbums, i en altres casos igualment, exhibir-les en mostres de molt diversos tipus i ocasions.

Amb les targetes postals, venia a ser un costum oferir al públic edicions per publicitar punts d'alt interès turístics -fulles de les oliveres de l'hort de Getsemaní; exemplars de la planta edelweiss d'alta muntanya i de la neu; i una extensa varietat de flors naturals i artificials per afegir/aplicar a cartolines artesanals-. Sense oblidar-nos de les creacions per part de pintors, dibuixants, escultors, i creadors de les arts plàstiques en general.

Aquí la versatilitat resulta inesgotable, amb trèvols de fins a cinc fulles, i exemplars com els que reproduïm, de postals brodades, flors dissecades sobre cartolina, i d'altres de pintades a mà sobre una base de cel·luloide, dels anys 10 del passat segle.