El col·leccionista de temes populars, el curiós, estudiós i historiador d’aquests vessants socials que tan rellevants ens resulten, especialment en temps com els actuals, de pandèmies, guerres, accidents de trànsit, i malalties encara no superades, sempre mostrarà el seu interès per tot allò relatiu, en aquest cas que comentem avui, a la medicina en general, als metges i infermeres, als centres de salut, als punts d’atenció i les urgències, als CAPs i Hospitals, i a totes les variants al·lusives que vulguem afegir-hi.

Els donants de sang

Una d’aquestes disciplines, a voltes força desconeguda per molta gent, és la dels donants, o «donadors» de sang, sense la qual totes les branques esmentades anteriorment dins de la Medicina quedarien ben limitades. Amb l’excusa d’aquell segell espanyol de correus que aparegué el 7 de setembre del 1976 comentarem el que segueix. El facial en qüestió, de 3 pessetes sobre fulls de 25 exemplars i en tirada generosa de deu milions d’unitats, simbolitza la donació de sang a un ferit, i el podem veure en les il·lustracions que reproduïm.

La iniciativa per a l’emissió d’aquest efecte postal, que com en la majoria d’ells regularment correspon a tot tipus d’entitats ciutadanes i culturals, d’entre les quals destaquen les agrupacions filatèliques, va anar a càrrec de l’Associació de Donants Voluntaris de Sang de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, davant de la Comissió de Programació d’Emissions Filatèliques del correu estatal. L’esmentada associació comunicà per targeta la demanda en qüestió a tots els seus afiliats, amb el següent text: «Estimat amic i soci: Aprofitem la circumstància de la seva festa onomàstica per trametre-li la nostra felicitació en nom de la Junta i de tots els donants de sang. Podrà observar que en aquesta missiva de felicitació s’acompanya el segell nacional sobre la donació de sang que per primera vegada apareix a Espanya, junt al matasegells del primer dia de circulació. Amb la nostra sincera amistat, ens plau saludar-lo. Associació de Donants de sang de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona».

A les imatges que es reprodueixen hi ha la carta d’acceptació de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, del Ministeri d’Hisenda; i una targeta al·legòrica editada amb motiu de la Diada del 1976, «La sang o es dona per la pàtria o pel germà».