Paral·lelament, el Centre Jove de Salut de Girona porta a terme diversos projectes vinculats amb les emocions i la salut afectiva i sexual. Entre els principals, destaquen el projecte «Mares joves», amb l’objectiu de treballar el vincle maternofilial. També hi ha el grup «Habilitats per la vida», activitat grupal adreçada a noies i nois d’entre 12 i 16 anys amb una finalitat preventiva i també terapèutica i madurativa. L’objectiu principal és potenciar l’autonomia dels joves i crear, estimular o fomentar recursos personals per tal de millorar l’adaptació en el seu entorn i aconseguir un millor benestar emocional. Aquest grup pretén ser un medi natural on es puguin donar noves experiències, aprenentatges, interrelacions, que els hi siguin útils a l’hora de desenvolupar-se de forma més saludable en altres grups com la família, els companys, els amics, etc. També hi ha el grup «Parèntesi», un projecte formatiu dirigit a joves de 18 a 25 anys basat a crear un espai de trobada on treballar diferents aspectes relacionats amb la salut emocional, relacional i també afectivosexual. D’altra banda, la majoria de persones joves ateses per primera vegada, han conegut el programa mitjançant les xerrades i tallers realitzats en els centres d’educació secundària, seguit dels amics i en tercer lloc els serveis sanitaris, sobretot des dels centres d’atenció primària de salut (sanitaris i equip de suport psicològic). A l’àmbit educatiu, s’ofereix un gran ventall de recursos. Amb aquestes activitats educatives, el 2020 s’ha arribat a 9 centres de secundària de la ciutat i un PTT, fent 68 tallers, amb un total de 1.959 participants. Cal tenir present que el nombre d’alumnes participants a les diferents activitats ofertes a través dels recursos educatius, van disminuir considerablement a causa del confinament domiciliari dels mesos de març, abril i maig. És en aquest període del curs escolar quan hi ha més demanada d’activitats. D’altra banda, els professionals del centre també participen en tallers, activitats i reunions en diferents sectors de la ciutat, de la mateixa manera que es formen contínuament. Finalment, el centre jove col·labora assíduament amb la Universitat de Girona en formació en termes de salut de voluntariat i amb la facultat de psicologia i infermeria.