L’any 2020 no només serà recordat per la irrupció de la pandèmia, sinó perquè és el més calorós des que es tenen registres, segons assenyala la NASA, que va mesurar un augment de 1,3ºC de la temperatura superficial del planeta respecte al segle XIX .

Blanquejar els sostres redueix la temperatura de els edificis. | SHUTTERSTOCK

Aquest escalfament global s’està accentuant més a les ciutats que a les zones rurals per diversos factors, com l’augment de la població derivat dels èxodes rurals, la ràpida urbanització (es calcula que per al 2050 el 68% de la població del planeta viurà a àrees urbanes) i l’aparició de fenòmens com les «illes de calor», propiciats per la gran capacitat d’absorció de calor que tenen els materials de construcció urbans.

Amb aquest panorama, hi ha projeccions que alerten d’un increment de fins a 4º C de mitjana a les ciutats per al 2100, cosa que triplica els límits fixats a l’Acord de París.

Així mateix, les investigacions demostren que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle estan relacionats amb les morts de la població. Un informe de l’Institut de Salut Global de Barcelona situa Madrid com la ciutat europea amb més morts associades a l’alta concentració de diòxid de nitrogen (39,2 mil·ligrams anuals per metre cúbic).

A més, moltes urbs estan amenaçades per la pujada del nivell del mar: més del 90% de les zones urbanes estan en zones costaneres, per la qual cosa per al 2050 més de 800 milions de residents urbans podrien veure’s aconseguits per inundacions al litoral. «Gestionar productivament l’excés d’escalfament a les ciutats mitjançant la mitigació de les illes de calor urbanes i l’adopció de pràctiques de refrigeració més respectuoses amb el clima és una prioritat urgent», recalca l’informe «Colpejant la calor: un llibre de refrigeració sostenible per a les ciutats» impulsat per la Unió Europea, que fa una sèrie de recomanacions per convertir les urbs en espais més frescos i sostenibles. Crisi Climàtica recull algunes iniciatives per sumar les ciutats als objectius d’adaptació i mitigació davant dels desequilibris climàtics:

«Sostres freds»

Una iniciativa poc costosa per reduir l’acumulació de calor a les urbs és la creació de «sostres freds», que consisteix únicament a pintar de blanc la coberta dels edificis per augmentar l’efecte albedo, és a dir, la capacitat d’una superfície per reflectir la calor i no absorbir-ho com passa amb els colors foscos.

Un estudi recent de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​publicat a la revista Urban Climate, va concloure que si es combinen els sostres freds amb un augment de zones verdes a les ciutats més denses, la temperatura podria baixar gairebé cinc graus durant el dia.

Més arbrat i vegetació

Precisament, l’augment de vegetació és clau. Augmentar les àrees arbrades i enjardinades ajuda a combatre l’efecte illa de calor que caracteritza les ciutats, baixant la temperatura diversos graus. Instal·lar cobertes verdes als terrats no és només una bona manera de donar utilitat a un espai que tendeix a estar en desús, sinó que és una gran arma contra l’augment de temperatura. Les teulades enjardinades gaudeixen d’una millor impermeabilitat i milloren l’aprofitament tèrmic, ja que eviten un sobreescalfament dels edificis a l’estiu i un refredament excessiu a l’hivern. D’altra banda, actuen com a petits oasis segrestadors de gasos d’efecte hivernacle així com aïllant acústic. La creació de jardins verticals, aprofitant façanes inactives, és una altra opció.

Mobilitat neta

Els primers compassos del desconfinament van augmentar l’interès per la bicicleta a la població. Alguns ajuntaments van aprofitar la conjuntura per accelerar els plans de mobilitat i atorgar més espai als ciclistes urbans. És el cas de Granada, que ha impulsat un pla per ampliar de 15 a 75 quilòmetres l’extensió dels carrils bici o Barcelona, ​​que dedica a l’estacionament de les bicicletes certes parts dels pàrquings públics.

CORREDORS DE VENTILACIÓ

La planificació urbanística pot fer que una gran avinguda es converteixi en un corredor de ventilació, un recurs que Pequín ja va posar sobre la taula per afavorir la dispersió de la contaminació a través de parcs, rius i llacs. Els corrents d’aire controlats no només redueixen les concentracions de gasos contaminants a l’esfera urbana, sinó que contribueix a refrescar-la.

Per això, a les zones del litoral es recomana que els carrers principals s’orientin de manera perpendicular a la línia costanera per aprofitar l’entrada de la brisa marina, en lloc d’aixecar la clàssica franja d’alts edificis construïts en paral·lel al mar, característiques de la Costa del Sol o el litoral valencià, i que només serveixen per bloquejar la ventilació.

Plantes de biogàs

Al voltant del 40% de les escombraries urbanes es correspon amb residus orgànics que, en la majoria dels casos, no es reciclen bé i acaben al contenidor gris, barrejat amb deixalles no biodegradables. Un gran nombre d’urbs ja compten amb el contenidor marró, dedicat només a les escombraries orgàniques com restes de fruita, verdura, closques d’ou, espines de peix, restes de jardineria…

Aquesta biomassa serveix com a matèria primera per a la fabricació de biogàs, capaç de generar energia elèctrica o tèrmica o, fins i tot, si se sotmet a un procés de purificació, es pot convertir en biometà, una mena de gas natural renovable apte per ingressar-se a la xarxa gasista. La planta de Valdemingómez a Madrid, pública, o la de Villalonquéjar a Burgos, privada, ja injecten biometà a la xarxa de gas convencional.

Horts urbans

Els horts urbans són una pràctica cada cop més estesa i popular a les ciutats, ja que ofereixen la possibilitat de connectar amb la natura sense allunyar-se de casa i, a més, contribueixen a l’aprofitament saludable de zones urbanes abandonades. Permet als usuaris ingerir fruites i verdures fresques, de proximitat i no envasades, per la qual cosa redueixen l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, així com l’ús d’envasos i embolcalls no biodegradables.

Refrigeració fluvial

Una de les iniciatives més destacades a la cimera de Glasgow per combatre l’escalfament a les ciutats va ser la impulsada per l’Ajuntament de París, que utilitza el riu Sena com un sistema de refrigeració. Així, quan la temperatura fluvial baixa dels 8º C, l’aigua del riu es distribueix per oficines, bancs, botigues, hotels i altres edificis perquè actuï com un refrigerant gratuït. A la nit, la demanda de refrigeració cau, per la qual cosa s’emmagatzema aquesta energia tèrmica com a aigua gelada o com a gel, que després farà servir durant les hores en què es produeixen els pics en l’ús d’aquest sistema.

Estudi d’onades de calor

A Sevilla, diverses institucions acadèmiques i l’Ajuntament de la ciutat estan desenvolupant un sistema de categorització de les onades de calor en funció del seu impacte a la salut humana, de manera que es puguin anticipar les mesures preventives de protecció de la població.

En aquesta estratègia, que estarà a punt per a l’estiu del 2022, s’inclou la creació de refugis climàtics o l’increment de personal a les urgències dels hospitals en pressió de properes onades de calor.

L’objectiu és poder pronosticar amb més anticipació aquest tipus de fenòmens i tenir accions concretes disponibles per fer-hi front, en vista que cada vegada seran més freqüents a causa del procés d’escalfament global. Moltes morts es poden evitar amb programes d’aquest tipus.