Quiosc Diari de Girona

Diari de Girona

Energia solar fotovoltaica: doble oportunitat

Aquests dies apareixen gairebé diàriament informes científics que ens recorden la magnitud del problema d’emergència climàtica que hem d’afrontar. La qualitat de vida del nostre futur com a espècie i la conservació de la nostra biodiversitat estan en joc. Al costat d’aquest problema, les notícies també ens en recorden dos més: els elevats preus dels combustibles fòssils, que al seu torn, per un sistema inadequat de fixació de preus, suposen uns elevats preus elèctrics, i la necessitat de comptar amb recursos energètics endògens que ens enforteixin davant de crisis com la desfermada per la guerra d’Ucraïna.

La bona notícia és que tenim una resposta per coadjuvar a resoldre aquests problemes. L’energia solar fotovoltaica no només és una tecnologia que aprofita un recurs endogen en el qual el nostre país té un avantatge competitiu, sinó que a més amb les hores d’insolació que tenim a Espanya, és la manera més econòmica de produir energia elèctrica, cosa que suposarà que ja sigui (i ho serà més en el futur) una font de desenvolupament econòmic i de generació d’ocupació, especialment per a l’Espanya rural.

Però avui toca parlar de la seva característica principal. L’energia fotovoltaica és una energia neta que no emet cap mena de contaminació ni radiació i, pel seu paper de substitució dels combustibles, és juntament amb l’eficiència energètica i la resta de les renovables, la principal arma en aquesta emergència climàtica i, per tant, un instrument imprescindible en la conservació de la biodiversitat.

Si les plantes solars a terra es porten a terme de manera adequada, aquesta contribució a la conservació no és només pel seu efecte substitució, sinó també per l’impacte positiu en l’espai que ocupen. En aquest espai, l’activitat humana serà molt reduïda durant 30 anys. Si es treballa amb el concepte de reversibilitat i renaturalització, aquest terreny no estarà igual quan es desmunti la planta, sinó millor, tal com vénen demostrant els estudis científics. Les plantes es poden convertir en reserves integrals de la natura.

El concepte de reversibilitat suposa la no alteració dels terrenys fèrtils i no utilització de ciment, usant el clavat per a la instal·lació de les plaques. La renaturalització suposa enfortir el concepte de zones refugi no utilitzant cap tipus de pesticides, instal·lant niuals, nius per a quiròpters i insectes, aiguamolls, etc. Minimitzant, o no fent servir, aigua a través de la neteja en sec. Evitant l’impacte visual a través del plantat de murs vegetals i evitant que el tancament suposi una barrera per a la fauna. També, utilització de bestiar per mantenir l’herba baixa i la instal·lació de bresques complementen la protecció de la biodiversitat amb la millora de l’economia local.

A l’hora de definir una planta es pot optar també per intentar compatibilitzar l’ús del seu terra amb usos agrícoles, però en aquest cas ha de ser amb agricultura biològica, la bioagrovoltaica, per ser coherents amb la nostra filosofia de ser respectuosos amb el medi ambient.

Però en l’actuació de desenvolupament d’una planta no podem oblidar que aquesta és un matrimoni entre planta, territori i població. I a aquesta darrera cal tenir-la també en consideració, treballant amb transparència i diàleg, respectant la voluntat local, no portant a terme expropiacions. A més de tot això, cal cercar maximitzar l’impacte social positiu a través de la generació d’ocupació local de manera directa i indirecta i la socialització d’una part dels beneficis que es poguessin obtenir.

El sector fotovoltaic té una responsabilitat important amb la societat, transformant el que és una manera de comportar-se excel·lent en el cànon normal d’actuació. D’aquesta manera, serà doble l’aportació del nostre sector a la preservació de la biodiversitat, alhora que contribueix a donar una nova oportunitat a l’Espanya rural i, en general, millora el desenvolupament econòmic del nostre país.

Compartir l'article

stats