La taxa d'intensitat energètica, indicador que mesura la quantitat d'energia necessària per a la producció, a Espanya és un 18,6 per cent més alta que la mitjana de la Unió Europea dels 15 i un 8,6 per cent superior a la de l'Europa dels vint-i-cinc. Segons un informe de l'Institut d'Estudis Econòmics (IEE), elaborat a partir de dades d'Eurostat corresponents a l'any 2004, la intensitat energètica espanyola se situa en 222,5 quilograms equivalents de petroli (Kgep) per cada mil euros de PIB, enfront dels 204,9 de la UE-25 i els 187,5 de la UE-15. No obstant això, en l'últim quadrimestre de 2006 l'increment de consum d'energia va invertir la tendència i se situa per sota del creixement del PIB, segons ha assenyalat el ministre d'Indústria, Turisme i Comerç recentment.

Els països europeus més eficients en el consum d'energia són Dinamarca i Àustria, amb 120,3 i 146,1 Kgep per cada mil euros de PIB, respectivament. Els dos nous estats membres de la Unió Europea, Bulgària i Romania, són els que hauran de fer majors esforços per millorar els seus nivells d'intensitat energètica, ja que representen taxes fins a vuit vegades superiors a la mitjana de la UE-15, amb 1.628,2 i 1.227 quilograms, respectivament. Les segueixen a la llista d'Estònia amb 1.140,2 Kgep per cada mil euros, Lituània que es situa als 1.135,6, Eslovàquia amb la xifra de 854,3, i la República Txeca amb 851,8 Kgep.