15 de novembre de 2008
15.11.2008

Caixa Girona tanca el tercer trimestre de l'any amb un benefici de 25,1 milions de ?

El resultat de l'entitat cau un 5,1% respecte al mateix període de l'any passat però els marges ordinari i d'explotació creixen per sobre el 10%

15.11.2008 | 01:00
El director general, Jordi Blanch, i el president Arcadi Calzada

Caixa Girona ha assolit en els nou primers mesos de l'any un resultat net de 25,2 milions d'euros, el que suposa un 5,1 % menys en relació al resultat del mateix període de l'any anterior.
Respecte al compte escalar de resultats, tots els marges de l'Entitat presenten una variació positiva, tot i l'entorn de desacceleració econòmica enregistrat els darrers mesos que ha implicat un menor creixement del volum de negoci. El marge ordinari ha crescut un 10,9 % situant-se en els 132 milions d'euros i el marge d'explotació un 13,7 % sent de 69 milions d'euros, degut sobretot al bon comportament de l'activitat bancària recurrent i als resultats de la gestió financera del balanç.
Segons l'entitat, "aquesta favorable evolució ha permès destinar voluntàriament recursos addicionals a dotacions, que han totalitzat 38,8 milions d'euros en els primers nou mesos de l'any", un 45,5% més que l'exercici anterior i molt per sobre dels requeriments que exigeix la normativa comptable del Banc d'Espanya.
Aquest esforç de provisions, que té com a objectiu reforçar els nivells de solvència, és el que finalment determina el resultat net obtingut. La taxa de morositat és del 3,24%, i el rati de cobertura tenint en compte les garanties hipotecàries és del 195%.
Pel que fa als recursos propis, a 30 de setembre, Caixa Girona presenta uns ratis de capital molt elevats, amb un TIER 1 -capital i reserves- del 7,4 % i un coeficient BIS de solvència del 11,7% molt per sobre del 8%, mínim exigit legalment. Respecte a la liquiditat, Caixa Girona ha mantingut permanentment la seva posició neta prestadora en el mercat interbancari durant tot aquest any. Això es tradueix en un excel·lent rati de liquiditat que a final de setembre era del 9,8 % dels recursos de l'Entitat, i en una estructura temporal de venciments molt diversificada en el finançament captat dels mercats majoristes.
Respecte al volum de negoci, al final del tercer trimestre, els dipòsits i recursos de clients gestionats en balanç assoleixen els 5.633 milions d'euros, amb un augment del 4,3 % interanual, mentre que el crèdit a la clientela creix en el mateix període un 3,4% fins arribar als 6.086 milions d'euros. Destaca especialment el creixement en el crèdit concedit al segment d'empreses industrials i comercials amb una taxa del 6,2%.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema