16 de gener de 2010
16.01.2010

Les dones de Girona tenen una prestació d'atur un 12,1% inferior a la dels homes

Els tècnics d'Hisenda ho atribueixen als desequilibris salarials entre els dos gèneres a la demarcació, que se situen en un 24,5 per cent

16.01.2010 | 01:00

Les dones de Girona perceben una prestació mitjana per desocupació de 2.970 euros anuals, cosa que representa un 12,1% ?menys que els 3.381 euros que ingressen de mig els homes, segons les estimacions realitzades pels tècnics tributaris agrupats a Gestha a partir de les dades d'IRPF corresponents a 2008.
L'anàlisi de Gestha, que evidencia clares diferències d'ingressos i cobertura social entre els dos sexes, atribueix aquesta discriminació als importants desequilibris salarials que encara estan per corregir entre homes i dones. Així, mentre que els gironins perceben un salari mitjà anual de 20.474 euros, les dones de la demarcació només cobren 15.461 euros, és a dir, un 24,5% menys.
Aquest desequilibri econòmic afecta també les pensions que, precisament, són on es registren les diferències de gènere més altes, entre d'altres raons, perquè per al seu còmput es pren com a referència les bases de cotització dels últims quinze anys.
De fet, les pensionistes de Girona, amb uns ingressos mitjans de 8.875 euros a l'any, cobren un 27,3% menys que els homes, que aconsegueixen portar-se a la butxaca al final de la seva vida laboral 12.214 euros anuals.
En el conjunt de Catalunya, Girona és la segona província amb menors diferències salarials entre homes i dones (elles cobren un 24,5% menys), per darrere de Lleida (23% menys).
Per contra, les majors diferències salarials es van registrar a Tarragona, on les dones cobren un 30,2% menys, seguida de Barcelona (29,4% menys).
D'altra banda, les dades de Gestha mostren com les majors diferències de cobertura social entre homes i dones es localitzen en aquelles províncies on es detecta una major discriminació salarial entre els dos sexes. Les dones de Girona van ser les segones que majors diferències van registrar amb relació als homes, un 12,1% menys, tan sols per darrere les tarragonines (15,9% menys).
Per contra, les menors diferències es van registrar a Lleida, on les dones perceben un 9,8% menys d'atur que els homes, seguida de Barcelona (10,3%).
Pel que fa a les pensions, Girona és la segona demarcació catalana que menors diferències presenta entre homes i dones. Així, les gironins perceben un 27,3% menys per aquest concepte, només per davant de les lleidatanes, que perceben un 26% menys que els homes.
Per contra, Barcelona és la província que majors diferències registra en aquest aspecte (elles perceben un 35,6% menys que els homes), seguida de prop per Tarragona (33% menys).
Segons l'opinió dels Tècnics d'Hisenda, aquests importants desequilibris econòmics existents entre homes i dones en matèria de salaris, pensions i prestacions per desocupació són reflex de la desigualtat social i laboral que encara persisteix entre els dos sexes.

Polítiques d'igualtat
Per aquest motiu, Gestha insta al Ministeri d'Igualtat i a les Administracions Autonòmiques a intensificar les polítiques actives d'igualtat de gènere amb la finalitat que les condicions socials i econòmiques de les dones i dels homes siguin realment equiparables.
Davant la deficitària situació de les arques públiques, els tècnics del Ministeri d'Hisenda proposen que aquestes polítiques d'igualtat es financin amb els ingressos procedents de la lluita contra l'economia submergida i de la millora del control de la despesa pública.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook