26 de febrer de 2010
26.02.2010
Ajut del Govern

425 euros perels autònomssense feina

Per percebre l'ajut, els beneficiaris estaran obligats
a rebre una formació d'un mínim de 180 hores

26.02.2010 | 10:41

La conselleria de Treball de la Generalitat posarà en marxa avui la Renda per a la Formació dels Treballadors Autònoms, que suposa una prestació de 425 euros durant sis mesos per a aquells que han cessat la seva activitat a partir de l'1 de gener de 2009 i compleixen els requisits. Segons la Generalitat els beneficiaris podrien ser uns 5.000, i segons la UGT uns 15.000.
La consellera de Treball, Mar Serna, va informar que per beneficiar-se d'aquesta prestació els treballadors han d'estar inscrits a l'atur des de fa un mínim de dos mesos, així com haver cotitzat durant almenys tres dels cinc últims anys abans de donar-se de baixa.
També els autònoms que desitgin accedir a aquesta renda no poden percebre cap altre tipus d'ajuda pública per al mateix fi, han de ser menors de 65 anys, i els ingressos de la seva unitat familiar han de ser inferiors als 474,98 euros mensuals per persona (el 75% del sou mínim interprofessional).
Els ingressos de la unitat de convivència s'obtenen sumant tots els salaris i dividint aquesta quantitat entre els diferents membres, inclosos els que no treballen.
En l'últim any uns 28.000 autònoms catalans es van donar de baixa del Règim Especial de Treballadors Autònoms , però Serna estima que "no tots ells compleixen els requisits per beneficiar-se de la nova prestació".

La comunitat més afectada
Catalunya és la comunitat autonòma amb més autònoms, ja que aquests representen el 17% dels cotitzants a la Seguretat Social i suposen més de mig milió de persones. Per percebre la renda, que estarà vigent durant 2010, a més dels requisits previs, l'autònom està obligat a rebre una formació d'un mínim de 180 hores orientada bé a trobar una nova feina o bé a tornar a emprendre una activitat per compte propi. La inversió de la conselleria per dur a terme aquesta mesura serà inicialment de cinc milions, ampliables fins a tretze.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook