04 de juny de 2011
04.06.2011
Reial decret

El govern espanyol limita els sous dels directius de la banca

El decret aprovat imposa la creació d'un comitè de remuneracions segons la grandària i l'activitat de l'entitat

03.06.2011 | 21:22

El govern espanyol ha aprovat aquest divendres un reial decret sobre els recursos propis de bancs i caixes que inclou la penalització dels "superdepòsits" i limita les altes remuneracions dels directius de les entitats que han rebut diners públics.

Pel que fa a les remuneracions de bancs i caixes, la nova norma exigeix que aquells directius que exerceixin una activitat que "tingui un impacte sobre el perfil de risc" siguin coherents amb una gestió eficaç del mateix, alhora que imposa la creació d'un comitè de remuneracions en funció de la grandària i l'activitat de l'entitat.

En concret, estableix que entre el 40% i el 60% de la remuneració variable s'aboni en un termini mínim de tres anys, alhora que exigeix que la meitat d'aquesta s'aboni en accions o altres instruments que depenguin dels resultats de la entitat. A més, dins de la remuneració variable s'inclouran les contribucions a plans de pensions.

En aquelles entitats que hagin rebut fons públics, el Banc d'Espanya decidirà si correspon o no l'assignació de retribucions variables i les podrà limitar si ho considera oportú.

Sobre la "guerra del passiu", la nova norma obliga les entitats que apliquin interessos excessivament alts als seus dipòsits per realitzar contribucions addicionals al Fons de Garantia de Dipòsits (FGD).

Els imports rebuts pels clients que excedeixin els límits fixats es ponderaran en un 500% per calcular les aportacions al FGD.

Així, el rendiment que paguen les entitats a qui contractin un dipòsit a termini de fins a tres mesos no podrà superar en més de 150 punts bàsics l'euríbor per a aquest termini, el que, amb les dades actuals del Banc d'Espanya, suposa un interès màxim del 2,934 %.

Per dipòsits d'entre tres i dotze mesos, l'interès no podrà passar dels 150 punts bàsics sobre l'euríbor a sis mesos -3,214% -, i per als de més d'un any, els 100 punts bàsics sobre l'euríbor a dotze mesos -3,137 % -.

Pel que fa als dipòsits a la vista, la remuneració no podrà sobrepassar els 100 punts bàsics de l'euríbor a un mes, o el 2,223%.

El decret especifica que el Ministeri d'Economia pot modificar a l'alça o a la baixa aquests límits.

Pel que fa als recursos propis de les entitats financeres, el decret aprovat estableix, en relació amb les participacions preferents, quins actius poden computar com a recursos propis i quins no i, pel que fa a titulitzacions, pretén evitar que el risc es traslladi completament a l'entitat de crèdit o a l'empresa de serveis d'inversió.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema