23 de juny de 2011
23.06.2011

L'economia catalana creix un 1,1 per cent interanual el primer trimestre

L'increment de les exportacions compensa les xifres negatives de la demanda interna

23.06.2011 | 02:00

El producte interior brut de Catalunya ha registrat un increment interanual de l'1,1% al primer trimestre del 2011, una dècima inferior del que es va estimar en el període precedent. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), el PIB català manté un creixement positiu que se sosté per l'aportació positiva del saldo exterior (1,7 punts) compensat parcialment per l'evolució negativa de la demanda interna (0,7%). A Catalunya el PIB evoluciona de forma molt semblat a com ho fa Espanya (0,8% interanual al primer trimestre), amb un escenari de sortida de la recessió més tardà i més lent que la Unió Europea.
Europa experimenta creixements sostinguts del PIB des d'inicis del 2010 a un ritme superior, fins al 2,5% interanual del primer trimestre del 2011.
En el primer trimestre del 2011 el creixement intertrimestral del PIB de Catalunya ha estat nul (0,0%), mentre que en els trimestres precedents va ser del 0,4% i del 0,2%. Aquesta dada indica un estancament de l'activitat.
El PIB, pel costat de la demanda, mostra que al primer trimestre la demanda interna va disminuir un 0,7% interanual a Catalunya, resultat que matisa l'evolució favorable de l'any 2010 però que suposa una reducció menys intensa que les observades en el pitjor moment de la crisi.
Aquesta variació negativa de la demanda interna és determinada pel comportament de la despesa de les administracions públiques, que es va reduir un 0,7 per cent, i també per la formació bruta de capital (-5,1%). En aquest cas, la inversió en construcció va caure un 7,8% i la inversió en béns d'equipament va disminuir un 3,2%.
En canvi, el consum de les llars va créixer un 1% en el primer trimestre i és l'únic component de la demanda interna que ha registrat un resultat positiu. Ara bé, la comparació amb els trimestres anteriors posa de manifest que aquesta magnitud tampoc té l'empenta relativa de l'any 2010, quan creixia fins a taxes situades entorn del 2% o superiors.
L'altra font de creixement del PIB, a més del consum, va ser el sector exterior que va tenir una aportació positiva al PIB d'1,7 punts i que s'explica per un creixement de les exportacions totals de béns i serveis (8,5%) superior al de les importacions (6,2%). En el sector exterior s'observa que les exportacions de béns i serveis no turístics van millorar un 9,6% mentre que les importacions no van créixer tant, un 6,8%. Les exportacions de serveis turístics van evolucionar favorablement en augmentar un 1,8% interanual, però registren una desacceleració respecte als trimestres precedents, en què la taxa de creixement superava el 2,5%.
L'anàlisi des de l'òptica de l'oferta mostra que tots els sectors econòmics, excepte la construcció, han registrat increments. Destaca l'evolució dels serveis, que creixen un 1,8% interanual al primer trimestre del 2011, taxa que no es registrava des de mitjan 2008. La indústria també ha crescut un 1,8% però a un ritme més moderat que en els trimestres precedents, quan ho havia fet a taxes superiors al 2%. D'altra banda, l'agricultura creix un 0,2% una dècima menys que al trimestre precedent, mentre que la construcció continua la desacceleració iniciada en el tercer trimestre del 2008 i disminueix un 4,4% interanual al primer trimestre del 2011.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema