27 de juny de 2011
27.06.2011
Declaració de la Renda

Últim dia per demanar l'esborrany de la declaració de la renda

Es pot sol·licitar a www.agenciatributaria.es - Ja s'han tornat 4.861milions d'euros a 7,29 milions de declaracions

27.06.2011 | 14:21

Aquest dilluns acaba el termini per demanar l'esborrany de la renda i les dades fiscals en el marc de la Campanya de Renda 2010, així com per confirmar-se en el cas que s'hagi domiciliat el pagament de la declaració i el resultat sigui per ingressar.

Es pot demanar l'esborrany per Internet a través de la pàgina web de l'Agència Tributària (www.agenciatributaria.es), per telèfon, (901 12 12 24 / 901 200 345) o a les oficines de qualsevol delegació de l'Agència Tributària.

La principal novetat és que es pot obtenir l'esborrany de forma immediata a través d'Internet o del telèfon fins al 30 de juny. D'aquesta manera, no s'ha d'esperar a rebre l'esborrany en el domicili i tampoc es necessita el certificat electrònic per demanar-ho, sinó que únicament és necessari el NIF, la dada de la casella 698 de la renda 2009 i un número de telèfon mòbil .

El nou programa, denominat 'RENO', permet que en només cinc minuts i a través d'Internet, el contribuent tingui accés al seu esborrany i pugui confirmar en el mateix moment.

Un cop es rebi l'esborrany, s'ha de revisar, podent si s'escau completar o modificar la informació recollida en el mateix abans de procedir a la seva confirmació. El termini per a la confirmació de l'esborrany conclou el 30 de juny, excepte si el resultat és per ingressar i es domicilia el pagament. En aquest cas en el termini acaba el 27 de juny.

Un any més l'Agència Tributària ha inclòs a les cartes que acompanyen l'esborrany algunes de les circumstàncies que poden no recollir perquè el contribuent les tingui en compte a l'hora de revisar-lo, sent les més habituals els canvis en les circumstàncies personals i familiars, les aportacions a quotes sindicals o deduccions com la inversió en habitatge habitual, per obres de millora de l'habitatge habitual, per compte habitatge o autonòmiques.

Així mateix, Hisenda envia esborranys de declaració 'pendents de modificar', que són aquells que el contribuent no pot confirmar directament sinó que ha de revisar prèviament i completar alguna dada abans de fer-ho.

Per als qui no tinguin dret a percebre l'esborrany perquè no compleixin els requisits per a això, Hisenda envia les dades fiscals. Aquest any, com a novetat, en aquestes dades es recordaran els endarreriments percebuts d'altres exercicis i que estan pendents de declarar al fisc, amb la finalitat que es facin declaracions complementàries per regularitzar la seva situació.

Com cada any, podran demanar l'esborrany els contribuents que només tinguin rendiments del treball, rendiments del capital mobiliari amb retenció o ingrés a compte, Lletres del Tresor, imputació de rendes immobiliàries de dos immobles com a màxim, guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte i subvencions per a l'adquisició d'habitatge habitual.

La deducció per adquisició d'habitatge habitual amb préstec hipotecari, la reducció per aportacions a plans de pensions i la deducció per donatius tampoc impedeixen rebre l'esborrany.

Gairebé 5.000 milions retornats

La Campanya de la Renda de 2010 va començar el 3 de maig i finalitzarà el proper dijous 30 de juny. Segons les últimes dades, l'Agència Tributària ha retornat ja 4.861 milions a 7,29 milions de declaracions amb dret a devolució, el 75% de les demanades.

Els contribuents han presentat un total de 11,2 milions de declaracions de l'IRPF fins ara, el 57% del total de les que s'esperen. D'aquest total, el 60% s'ha presentat per vies telemàtiques.

Com a principal novetat d'aquest any, en el model de declaració es reforça la percepció de l'IRPF com un tribut parcialment cedit i, per això, s'incorporen noves caselles destinades a recollir els imports incrementats o disminuïts de cadascun dels mínims personals i familiars que han incorporat algunes comunitats.

També s'inclou una nova casella per recollir l'import, suportat íntegrament per l'Estat, de la nova deducció temporal per obres de millora en l'habitatge habitual.

D'altra banda, es manté en 22.000 euros els rendiments íntegres dels contribuents que no estan obligats a presentar la declaració de la renda quan procedeixin d'un sol pagador (si tenen més d'un pagador la suma de les quantitats percebudes del segon i restants no pot superar els 1.500 euros), i en 11.200 euros la renda màxima anual que eximeix d'aquesta obligació als contribuents que tenen més d'un pagador i sempre que la suma del segon o dels restants pagadors sigui superior a 1.500 euros.

Sí estan obligats a declarar aquells contribuents que tot i tenir rendes del treball inferiors als 22.000 euros anuals, s'hagin aplicat deduccions per inversió en habitatge, per compte estalvi-empresa, per doble imposició internacional, així com reduccions en la base imposable per aportacions a plans de pensions, a mutualitats de previsió social, a plans de previsió assegurats oa patrimonis protegits de les persones amb discapacitat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema