30 de juny de 2011
30.06.2011
Campanya de la Renda

Últim dia per lliurar la renda

Avui finalitza la campanya de la declaració de l'IRPF - L'Agència Tributària ha tornat 4.861 milions d'euros

30.06.2011 | 13:38
Una dona demana informació en una oficina de l´Agència Tributària.

Avui finalitza la Campanya de la Renda 2010, que va començar el passat 3 de maig, durant la qual s'ha tornat, segons les últimes dades de l'Agència Tributària, 4.861 milions d'euros a 7,29 milions de contribuents, el 75% de les devolucions sol·licitades.

Aquells que encara no hagin presentat la seva declaració encara podran obtenir de forma immediata l'esborrany avui per telèfon o a través d'Internet, mitjançant el nou programa, denominat 'RENO', presentant únicament el NIF, la dada de la casella 698 de la renda 2009 i un número de telèfon mòbil.

Un cop es rebi l'esborrany, s'ha de revisar, podent si s'escau completar o modificar la informació recollida en el mateix abans de procedir a la seva confirmació.

Un any més l'Agència Tributària ha inclòs a les cartes que acompanyen l'esborrany algunes de les circumstàncies que poden no recollir perquè el contribuent les tingui en compte a l'hora de revisar-lo, sent les més habituals els canvis en les circumstàncies personals i familiars, les aportacions a quotes sindicals o deduccions com la inversió en habitatge habitual, per obres de millora de l'habitatge habitual, per compte habitatge o autonòmiques.

Així mateix, Hisenda envia esborranys de declaració 'pendents de modificar', que són aquells que el contribuent no pot confirmar directament sinó que ha de revisar prèviament i completar alguna dada abans de fer-ho.

Per als qui no tinguin dret a percebre l'esborrany perquè no compleixin els requisits per a això, Hisenda envia les dades fiscals. Aquest any, com a novetat, en aquestes dades s'han recordat els endarreriments percebuts d'altres exercicis i que estan pendents de declarar al fisc, amb la finalitat que es facin declaracions complementàries per regularitzar la seva situació.

Com cada any, han pogut demanar l'esborrany els contribuents que només tinguin rendiments del treball, rendiments del capital mobiliari amb retenció o ingrés a compte, Lletres del Tresor, imputació de rendes immobiliàries de dos immobles com a màxim, guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte i subvencions per al'adquisició d'habitatge habitual.

La deducció per adquisició d'habitatge habitual amb préstec hipotecari, la reducció per aportacions a plans de pensions i la deducció per donatius tampoc impedeixen rebre l'esborrany.

Segons les últimes dades, l'Agència Tributària ha retornat ja 4.861 milions d´euros de les 7,290 milions de declaracions amb dret a devolució, el 75% de les demanades.

Com a principal novetat d'aquest any, en el model de declaració s'ha reforçat la percepció de l'IRPF com un tribut parcialment cedit i, per això, s'han incorporat noves caselles destinades a recollir els imports incrementats o disminuïts de cadascun dels mínims personals i familiars que han incorporat algunes comunitats.

També s'ha inclòs una nova casella per recollir l'import, suportat íntegrament per l'Estat, de la nova deducció temporal per obres de millora en l'habitatge habitual.

D'altra banda, s'han mantingut en 22.000 euros els rendiments íntegres dels contribuents que no estan obligats a presentar la declaració de la renda quan procedeixin d'un sol pagador (si tenen més d'un pagador la suma de les quantitats percebudes del segon i restants no pot superar els 1.500 euros), i en 11.200 euros la renda màxima anual que eximeix d'aquesta obligació als contribuents que tenen més d'un pagador i sempre que la suma del segon o dels restants pagadors sigui superior a 1.500 euros.

Sí estan obligats a declarar aquells contribuents que tot i tenir rendes del treball inferiors als 22.000 euros anuals, s'hagin aplicat deduccions per inversió en habitatge, per compte estalvi-empresa, per doble imposició internacional, així com reduccions en la base imposable per aportacions a plans de pensions, a mutualitats de previsió social, a plans de previsió assegurats o a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema