28 de abril de 2012
28.04.2012

Els inspectors d'Hisenda alerten d'un elevat frau fiscal en la tributació per mòduls

Asseguren que proliferen factures falses i reclamen un canvi normatiu que exclogui d'aquest sistema paletes i transportistes

28.02.2012 | 01:00
Instal·lacions d'Hisenda a Girona.

L'Organització Professional d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat considera que el règim d'estimació objectiva o mòduls requereix una reforma "urgent i en ?profunditat" i, en concret, demanen que s'adeqüi aquest règim al principi de capacitat econòmica i ?l'exclusió d'aquest de les activitats que facturen a altres professionals i ?empresaris per limitar i reduir al mínim l'emissió de factures falses.
Els inspectors diuen que cal que el règim de mòduls s'apliqui exclusivament als contribuents que realitzin activitats agrícoles o econòmiques quan, almenys, el 80% del valor dels béns lliurats o serveis prestats es destinin a contribuents sense dret a cap deducció o benefici tributari per tals adquisicions.
En concret, proposen la reducció del límit de facturació als contribuents que realitzin activitats agrícoles o econòmiques des dels actuals 300.000 o 450.000 euros, respectivament, a 100.000 euros en els dos casos. Segons els inspectors, una empresa que factura més de 100.000 euros pot disposar d'una assessoria mínima o adquirir un programa informàtic comptable bàsic.

Paletes i transportistes
Igualment, aposten per reduir la facturació suportada a 50.000 euros, que és indicativa de la capacitat econòmica per portar algun tipus de comptabilitat, així com l'exclusió del règim d'estimació objectiva a aquelles activitats en les quals es detecta que existeix un volum rellevant de facturació irregular, com és el cas de la paleteria o el transport de mercaderies, entre d'altres.
L'establiment de límits específics en aquelles activitats que tributin de manera irregular perquè aquests empresaris sol puguin tributar en mòduls si la seva facturació a empresaris i professionals fora mínima o irrellevant (per sota del 20% de la seva facturació total) és una altra de les demandes del col·lectiu.
Els inspectors d'Hisenda de l'Estat han manifestat en reiterades ocasions que la tributació per mòduls es va crear per la dificultat de controlar totalment les vendes al detall d'un elevat nombre de contribuents, així com per la dificultat que implica haver d'exigir a determinats empresaris, sobretot petits, algunes obligacions comptables i llibres registre.

Proliferen les factures falses
No obstant això, alerten que aquest règim ha facilitat la proliferació de factures falses, situació que s'ha incrementat per l'actual crisi econòmica, per la qual cosa aquesta modalitat de frau ha tingut un "efecte multiplicador" tant en els impostos directes (IRPF i Impost de Societats) com en l'IVA.
En aquest règim, expliquen els inspectors, el càlcul dels beneficis i de l'IVA a ingressar per l'empresari no està relacionat amb la seva facturació. Això implica que si emet factures falses no li ocasiona més pagaments a Hisenda i, per contra, aquestes podrien deduir-se per altres empresaris.
Encara que els inspectors d'Hisenda "no dubten de l'honestedat de la majoria dels empresaris que tributen en aquest règim", indiquen que la tributació mitjana per IRPF i IVA d'un empresari en mòduls no excedeix de 10.000 euros.
A més, afegeixen que un sol emissor de factures falses ocasiona un "estalvi fiscal" a altres empresaris desaprensius del 30% a l'Impost de Societats, i del 18% en l'IVA. Això significa que un sol emissor de factures falses, al límit de 450.000 euros, pot ocasionar un forat a les arques públiques del 48% (216.000 euros), més de 20 vegades la quantitat ingressada per cada empresari honest en el règim de mòduls.
El secretari d'Estat d'Hisenda, Miguel Ferre, ha anunciat recentment que el seu departament treballa en una reforma del règim de mòduls, introduint una bonificació del 5% i flexibilitzant la seva aplicació en permetre que, en cas de renúncia o exclusió d'aquest sistema de tributació, s'hi pugui tornar sense necessitat d'esperar tres anys.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook