El Govern va donar llum verd a l'avantprojecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) que contempla un ajust de 13.000 milions d'euros que es destinarà, pràcticament, a finançar la partida per pagar els interessos del deute, que s'eleva en 10.000 milions, i les pensions.

Així ho va explicar el ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, on va assegurar que l'ajust de 13.000 milions es correspon amb la reducció del dèficit de l'Estat del 4,5% d'aquest any al 3,8% de 2013. Els ministeris preveuen reduir la seva despesa un 8,9%, el que suposarà un estalvi de 3,883 milions d'euros, del tot insuficients per fer front al repunt de la partida d'interessos, que es dispara un 33% fins arribar als 9.742 milions d'euros. Segons les previsions del Govern, l'esforç de contenció de la despesa pública tindrà més pes en la consolidació fiscal que l'increment dels ingressos. Així, el 60% de l'ajust serà reducció de despesa i el 40% ve per l'increment d'ingressos.

En concret, les despeses de l'Estat creixeran un 5,6% en 2013 per les majors aportacions a la Seguretat Social, que ha de fer front al pagament de pensions i prestacions per desocupació, i per la necessitat de fer front als interessos del deute. Concretament, aquestes despeses ascendiran a 169.775 milions d'euros en 2013, el que suposarà un 5,6% més, amb un increment de les aportacions a la Seguretat Social del 74,9%, fins als 15.554 milions d'euros i un repunt del 33,8% de la despesa en interessos, fins als 38.590 milions (+33,8%). Si bé, es produirà en 2013 una reducció de l'aportació al sistema de finançament autonòmic del 3,2%, fins als 35.314 milions.

"Quant ens podríem estalviar!", va assenyalar Montoro en referència als costos del deute, per afegir "aquí està la conseqüència d'aquesta espiral que el Govern vol impedir". Quant a les aportacions a la Seguretat Social, va recordar que s'està completant la separació de fonts al que va afegir que "aquí s'està donant un bona estrebada a favor de la Seguretat Social". Així, la despesa de l'Estat exclosos aquests elements quedaria en 80.317 milions, fet que suposa un 7,3% menys.

D'altra banda, Montoro va indicar que els Pressupostos són "clarament socials" i demostren que "l'ajust no s'està fent sobre la despesa social". Així, quant a la composició de la despesa, un 63,6% es destinarà a despesa social, un 17,2% a transferències autonòmiques, un 6% al finançament de serveis públics bàsics i la resta a actuacions de caràcter econòmic (4,5%), actuacions productives (4,1%) i resta d'actuacions (4,6%).

Ingressos per nous impostos

Per la banda dels ingressos tributaris, en el que va de 2012 ascendeixen a 170.648 milions d'euros, sobre els 168.725 pressupostats, amb el que, segons Montoro, es compliran "de sobres" les previsions per a aquest any. Per a 2013, el Govern preveu que s'arribin als 175.177 milions abans de la cessió a ens territorials, fet que suposa un 3,8% més sobre allò pressupostat el 2012 i un 2,7% més respecte a l'execució. Dins d'aquest capítol, per a 2013 s'esperen uns ingressos per IRPF de 74.215 milions d'euros, fet que suposa un 1,5% més sobre el pressupost de 2012; per Societats, 19.012 milions (-2,8%); de 54.657 milions per IVA (+14,6%); i per impostos especials, de 19.956 milions (+8,3%). Els ingressos tributaris després de la cessió a ens territorials ascendiran a 105.311 milions (+37%).

D'altra banda, els ingressos no tributaris arribaran als 18.733 milions (+55,8%), mentre que després de les cessions territorials se situaran en 124.044 milions, un 4% més. En aquest capítol el Govern espera ingressar per noves mesures tributàries entre 2013 i 2014 més de 4.300 milions d'euros. Fins a 2.371 milions pel límit de deducció per amortització (70%) per a aquests anys; 824 milions pel nou gravamen per a premis de loteria superiors a 2.500 milions d'euros; 700 milions per la pròrroga en 2013 de l'Impost sobre Patrimoni; 300 milions d'euros per l'actualització de balanços d'empreses; 90 milions d'euros pel fi de la deducció per compra d'habitatge i altres 90 milions per la modificació en la tributació de les plusvàlues a curt termini.