Els milionaris espanyols, lluny d'haver vist minvades les seves fortunes durant la crisi, les han vist augmentar, com demostren els patrimonis de les seves societats d'inversió, les anomenades SICAV, que han crescut en alguns casos fins a un 50%.

El contrast amb la bona salut de què gaudeixen les societats d'inversió de capital variable (SICAV) respecte a la resta de la població és molt cridaner, ja que segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la renda disponible de les llars va baixar el 3,2% en el segon trimestre d'enguany en relació amb les mateixes dades de l'any anterior. D'altra banda, al tancament de 2011, un 21,8% de la població espanyola estava per sota del llindar de risc de pobresa.

Bon tractament fiscal

L'atractiu de les SICAV resideix en el seu favorable tractament fiscal, ja que tributen a l'1% en l'impost de societats, que en qualsevol cas finalment es queda en un tipus efectiu d'aproximadament el 12%. Un percentatge molt inferior respecte al 30% que tributen les grans empreses i el 25% per a les pimes.

Entre els requisits que han de complir aquestes societats d'inversió hi figura que han de comptar amb més de cent partícips i un capital inicial de 2,4 milions d'euros.

Si bé en els dos últims anys el patrimoni total gestionat per SICAVS a Espanya ha caigut un 8,3%, en passar de 25.324.000 a 23.218, el cert és que les cinc grans societats d'inversió han crescut substancialment.

Aquestes cinc societats gestionaven al tancament del passat mes de juny 1.818 milions d'euros, enfront dels 1.638 de juny de l'any 2010, segons les dades de VDOS Stochastics. No obstant això, cap d'elles figurava entre les més rendibles del sector.

Pel que fa a la més gran, aquesta és Morinvest, gestionada per BBVA i en la qual hi participa l'empresària Alicia Koplowitz. Quan va finalitzar el mes de juny del 2010, Morinvest comptava amb un patrimoni de 440 milions d'euros, que al tancament de juny d'aquest any s'havia incrementat fins a 511.

Immediatament després se situa Allocation, vinculada a la família Del Pino, propietaris de Ferrovial, que gestionava el juny d'aquest any un patrimoni de 398 milions d'euros, una xifra similar als 389 del mateix període de dos anys abans.

La SICAV en què participa Rosalía Mera, fundadora juntament amb Amancio Ortega del gegant tèxtil Inditex, se situava com la tercera pel que fa a patrimoni, amb 341 milions d'euros, gairebé el 7% més que el juny del 2010.

Pel que fa a la rendibilitat, encara que el conjunt de SICAVS espanyoles mostra una modesta revaloració del 0,19% fins al juny -enfront del prop del 11% que perd el principal indicador de la borsa espanyola, l'IBEX 35- algunes han aconseguit revaloracions properes al 50%. En concret, Wana Inversions, de la gestora de Barclays, ha aconseguit fins al juny un rendiment del 49,64%, una rendibilitat que només han aconse?guit o superat tres empreses que cotitzen a la borsa espanyola: Grifols, Inditex i Amadeus.